is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ende Arnt ten Boecop, knapen, doen kont allen luden ende bekennen mit desen apenen brieve vur ons, onse erven ende nacomelingen, dat wij samenlich ende ongescheiden als principael saecwolde van rechter scholt sculdich sijn den edelen manne Heinrich van Hoerne, here van Perweis of sijnen erven, thien dusent goede Rynsce gulden, goet van gelde ende recht van gewicht of goet ander gulde geit dair voer etc. Wittelic ende wael te betalen Heinrich voerscreven of sijnen erven up sente Jacobs dach des heiligen apostels na datum des briefs neestkomende sonder langer vertoch tot Aken in die stat in des rycks wissel vry ende kommerlois in des wisselers hant up onsen cost ende anxt ende wert sake dat wij des nyet en deden, so soilen wy saeckwolde vurscreven upten selven sente Jacobs dach vurscreven ongemaent yn te riden tot Aken in die stat in een herberge, dats te weten wij hertoge vurscreven mit onss selven lyve en mit XI mannen ende XII perden ende wij Johan, here van Cuyc, mit ons selfs lyve ende mit drien mannen ende nu perden, wij Emond etc., Johan van den Velde, Johan van den Bylant, Robbrecht van Apeltern, riddere, mallic van ons mit ons selfe lyve ende tween mannen ende lil perden ende wij Johan van den Bylant heren Ottensoen, Gadert van Stramprade, Johan van Overhage ende Arnt ten Boecop, knapen vurscreven, mallic van ons mit onss selven lyve ende mit enen manne ende tween perden aldair leistinge te halden ende te doen als goede lude plegen up onss selfs kost ende pande ende ons selven te quiten aen den weert ende daer thoe vierthiendagen na den vurscreven sente Jacobs dach vurscreven leden syn moigen Heinrich van Perweis of sijn erven die summe gelts vurscreven wijnnen of wijnnen doen ten joeden woeker of ten lombarden schaden of also geliken schaden an hem selven nemen ende rekenen ende wij en soilen uyt der stat ende lestinge vurscreven nyet scheiden. Wij of onse erven