is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Fol. 142. Wij Willem etc. doin kont ende kenlic allen luden went onse lyeve gheminde vrynde die borgermeisteren, schepenen ende rade onser stat van Nymegen onse ganse alinge gruyt ende gruytstat tot Nymegen mitten recht van der hoppen ende van anderen biere ende mit al oeren toebehoiren alsoe alsy die ons af beleent hadden ende ter lose stont na sekeren jaren na ingehalt der brieve die dair af gemaket waren onss guytlic ende te danke mit oeren muetwille weder upgegeven ende aen ons wederbracht ende gekeert hebben. Soe kennen wij dat wij mit guden berade ende voerdechten gutelike ende mit vrien muytwil den voirgenoemde onsen vrynden den borgermeisteren, schepenen ende rade onser stat van Nymegen weder gegeven hebben ende geven in enen jairpacht ylf jair lanc een anderen neestvolgende na datum diss briefs onse voirscreven ganse alinge gruyt ende gruytstat tot Nymegen mitten recht van der hoppen ende van allen anderen biere, mit allen deren rechten ende toebehoren also als sij van alts gelegen hebben ende noch gelegen syn nyet dair ain uytgescheiden, ellics jairs voir IIC gude gulden van onser munten die wij hebben doin slain. Van welken jairpacht sy ons ende onsen rentmeistere in der tijt ellic jairs van desen voirgenoemde ylff jaren die een helft afbetalen soelen up sunte Victoers dage ende die ander helft up den Heiligen Paeschdage mit den voergenoemde guldenen of mit anderen gelde binnen onser stat van Nymegen voirscreven gelyc geldende. Ende hebben gelaift ende gelaven in guden trouwen onsen voirgenoemde vrynde den borgermeisteren, schepenen ende rade onser stat van Nymegen voirscreven dat wij oen desen voirgenoemde pacht alle dese voirscreven jaren uyt vast ende stede wail ende onverbrekelic halden soelen ende sy dair in nyet te verkorten noch doin noch laten verkorten in gheenre wijs. Oyck en solen wij binnen desen voirgenoemde ylff jaren en gheen gruten noch