is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gruytstat leggen erghent dairt den borgermeisteren, schepenen ende rade onser stat van Nymegen voirscreven hinderlic wesen mach in enniger wijs. Alle argelist ende behendicheit in eiken en in allen punten voirscreven uytgescheiden.

142*. is onbeschreven.

12 Februarij 1391.

143. Wij Willem van Gulich, bider genaden Gaids hertoge van Gelren ende greve van Zutphen, doen kont allen luden dat wij gliegeven hebben ende gheven enen goden alden onverseeghden vrede den here van Arkel, Jan van Arkel sinen zoen, al hoeren hulperen ende ondersaten ende al hoere huiper hulpere, die mit brieven ontseeght hebben voir ons, voir onsen hulperen ende ondersaten, voir al onser huiper hulpere ende hoeren ondersaten, voer den here van Vyanen, voer sinen zoenen ende voer sine broider, voer sine broider zoenen, voer al hoeren hulperen ende ondersaten, in deser manieren dat al dieghene die wij gevangen hebben of die onse, die van ridders aert syn dagh hebben solen op hoeren eet dese vrede langh duerende ende die ghenen die van ridders aert nyet komen en syn zolen burghe setten voer hoer eer of bliven zitten "ïder wee doen ende des heren lude van Arkel ende Jans van Arkel voirscreven, die die van Vyanen gevangen hebben solen bliven sitten sonder we doen desen vrede langh duerende. Voert soe en zolen onse lude noch hulperen noch des heren lude van Vyanen ende hoere hulpere in des heren slate van Arkel noch Jans van Arkel of in hoere hulpere slaeten nyet komen. Mer hoer komanscappen in des heren lande voirscreven bedriven die ene onder den anderen buten slaten. Voert soe sal ene ygelike op ons heren slaten van Hollant, stroem ende lant, velich syn die ene onder den