is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alsoe dat die selve Johan dat voirgenoemde onse ampt tot Arnhem ende yn Veluwensoeme mit sinen tobehoeren, utegescheiden Brummen mit sinen toebehoeren, sal verwaeren van onser wegen ende richten ende boeren daer ynne alle broiken, groit ende kleyn, die over te leveren tot allen tiden tot onser behoef als die verschinen Gadert van Stramprade, onsen oversten rentmeister, dien wij dat voirgenoemde onse ampt voer verbrieft hebben, beheltlich doch Johan vurgenoemt dat he van denselven broiken alle jaer na beloep der tijt dat he onse amptman is voir sine dagelixsce cost sal boeren ende hebben XXV alde scilde, goit van gelde etc. ende te doen ons of Gadert voirgenoemt tot onser behoiff dair af bescedelike bewisinge ende rekeninge tot allen tiden als wij of Gadert voirgenoemt van onser wegen hem dat een maent te vorens weten laten, ende want die selve Johan ons an Gadert, onsen oversten rentmeister voirgenoemt, gheleent heft IIC goide alde gulden scilde, goit van goude ende gerecht van gewicht, so en solen wij Johan voirgenoemt ende sine erven in den voirgenoemde onsen ampt laten ende sij dair af nyet ontsetten noch doen of laten ontsetten in eniger wise wij of onsen erven ende nakomelingen en hedden Johan voirgenoemt of sinen erven die voirgenoemde IIC alde scilde of payment dair voer gelike goit. Ende wes hem of sinen erven ghebreke were van den jaergelde vurgenoemt en des he ons bij onsen bevele voirt ende meer verleget hedde irst volkomelicken ende al verricht ende wale betailt. Al dese voirscreven punten ende vorwarden hebben wij hertoge voirgenoemt voir ons, onse erven ende nacomelingen ghelaift ende gelaven yn goden trouwen Johan voirscreven ende sinen erven vast, stede ende onverbrechlich te halden. Al argelist utegeseget. In orkonde ende want dit ghesciet es mit weten Gaderts voirgenoemt so heft he sine segel mede an desen brief gehangen. Ghegeven etc.