is toegevoegd aan uw favorieten.

Acten betreffende Gelre en Zutphen 1376-1392

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

an anderen gulden gelde vurscreven upten vurscreven sente Petersdach nyet en betaelden als vurscreven is, dat alsdan na den vurscreven sente Petersdach bynnen viertienachten dairna dat onse burgen vurgenoemde soelen van den here van Culemborch of van sijnen erven vurscreven gemaent werden, wilke maninge men ons burgen doen sal onsen mont of an onse weere dair wij woenachtich sijn mit apen besegelden brieven des heren van Culenborch of sijne erven vurscreven, mallic mit enen knecht ende mit tween perden yn comen soelen tot Culenburgh in die stat in een herberge die hem die here van Culenborch of sijn erven vurscreven aldair solen doen wysen of mallic van onsen burgen vurscreven mach voer hem in die voerscreven stat ende herberge senden enen goeden man mit enen knecht ende mit tween perden aldair leistinge te halden ende te doen als goede lude plegen up oers selfs kost ende pande ende hem selven te quiten aen den weerdt ende nyet uter leistinge vurscreven te scheiden, wij of onse erve ende nacomelingen en hedden den here van Culemborch of sijnen erven vurscreven irst dusent Rijnsche gulden of die werde dair voir an anderen gulden gelde vurscreven volle ende alle betailt ende mede gequyt eyns goeden mans cost mit enen knecht ende mit tween perden die onse vurscreven burgen in der herbergen ende leistingen vurscreven wairden sal ende of wij of een of meer van onsen burgen vurscreven hiren bynnen uytlendich wurden of storven so soilen wij enen of meer gelijc goede burgen die hem gelyc den mede burgen onder penen der leistinge vurscreven in alle maniren vurscreven verbynden soilen mit oeren transfixebrief gesegelden brieven doer desen brief beneden gesteken dair om dese selve brief nyet gecancelliert en sal wesen noch werden. Ende wij Johan van Hoenslar geheiten van den Velde, Robbert van Apeltern, riddere, Herman van Wye, amptman etc., Gadert van Stramprade, rentmeister, Arnt ten Boecop, amptman in