is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Aanmerkingen — Bescheidene — over een stukje van J. G. Le Sage ten Broek, I)e voortreffelijkheid van de leer der Roomsch-Katholike kerk, in brieven door Alethofilus aan Filekklezius. 2e dr. Met vervolg en tweede vervolg. Utrecht 1816. 8°. E. M.

Aanmerkingen — Uitgeleze — over het Thornse bloedbad, of bedenkingen over de schrikkelyke gevolgen van 't onderdrukken der Protestanten in l'olen, in twee zamenspraken verhandeld tuszen Theophilus en Philometor. Amsteldam 1725. 40.

Aanmoediging — Ken korte — voor de grooten der aarde, om tegen Babel stryd te voeren, in navolging van den tweeden en herlevende Gideon, den koning van Pruysen. Z. pl. en j. 40.

Aartsbisschop — I)e — van Keulen, Clemens Aug. Droste zu Vischering, in de gevangenis te Minden. Door eenen R. C. priester, 's Bosch 1838. 8°. E. M.

A. lt. C. — Het — met een cort scriftuerlyck onderwys der Kersten broeders. Met Een belijdinghe des gheloofs der bekeerder Calvinisten, enz. Loven, bij Jan Boogaerts 1568. 8°. L. S.

Het laatste si. met afz. titel en sign.

A. B. C. boek — Het Weener —, voor volwassene lieden; benevens de brief van een Oostenryker aan zynen vriend in Brussel. Amsterdam 1781. 8°.

Ablaing van Giesseiibnrg (R. C. n'), Tweetal beschouwingen betreff. de wederinvoering der bisschoppel. hierarchie in Ned. Utrecht 1853. 8°.

Ablaing van («iessenbnrg (VV. J. n'), De Duitsche Orde, of beknopte geschiedenis, indeeling en statuten der Broeders van het Duitsche Huis van St. Marie van Jerusalem. 's Gravenhage 1857. 8°. — Met pl.

Abont (E.), La question romaine. 5e éd. Bruxelles 1860. 8°.

Acosta (Eman.), Rerum a Societate Jesu in Oriente gestarum ad annum usque a Deipara Virgine 1568 commentarius. Acc. De Japonicis rebus epistolarum libri IV, etc. Dilingae, ap. Seb. Mayer 1571. kl. 8°.

Acosta (Jos.), De Christo revelato libri novem, simulque de temporibus novissimis libri quatuor. Ed. postr. Lugduni 1605. kl. 8°.

Acosta (Jos.), Conciones in Quadragesimam. Venetiis, ap. Io. Bapt. Ciottum 1599. 8°.

R. K. Kerk.

I