is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Almanai-li des Jésuites. contenant un crime ou une sottise pour chaque jour de 1'année. Paris 1846. kl. 8°.

Alstedius (Joh. Henk.), Distinctiones per universam theologiam sumtae ex canone sacrarum literarum, etc. Francofurti 1626. 120.

Altkatlioliken-Kongress — Der zweite internationale — in Luzern, 13—15 Sept. 1892. Stenographischer Bericht. Luzern 1892. 8°. E. M.

Altmaan (Fk.), Eere aan God. Hulde aan onzen beminden Koning .... wegens de beteugeling der bisschoppel. hierarchie. Amsterdam 1853.' 8".

Alvenslcben (L. von) [Gust. Sellen], Der entlarvte Jesuit. Die verabscheuungswerthen Grundsatze und Lehren der Jesuiten; und die Jesuiten als Königsmörder dargest. 2e Aufl. Meissen 1831. 8°.

Alvenslcben (L. von) [Gust. Sellen], De ontmaskerde Jezuit. De verfoeijenswaardige grondbeginselen en leeringen der Jezuiten, enz. Uit het Hoogd. Met de „Monita secreta," en afb. Kampen 1834. 8°.

Ambert, Autour de 1'église. Paris 1881. 8°.

Aminann (F. S.), Jezuitenspiegel. Eene ernstige waarschuwing voor overheden en burgers. Amsterdam 1844. kl. 8°.

Aminann (F. S.), De minnarijen van pater J. Marell, van het Gezelschap van Jezus, enz. Tot nadere bekendheid der Jesuiten-Orde uitgegeven. Amsterdam 1845. 8°-

Aminann (Fr. Seb.), Oeffnet die Augen, ihr Klöstervertheidiger! oder Blicke in die Aberünde mönchischer Verdorbenheit. 4e Aufl. Bern 1841. 8». E- M-

Ailiort (Eus.), De origine, progressu, valore ac fructu indulgentiarum, nee non de dispositionibus ad eas lucrandas requisitis, accurata notitia histor. dogmat, etc. 2 part. et suppl. (1 vol.) Augustae Vind. 1735■> 3^f°. — Met titelpl.

Amours—Les —de Sainfroid Jésuite et d'Eulalie, fille dévote. Histoire véritable. Suivie de quelques nouv. nouvelles. La Haye 1760. 120.

Amstcl (Piet van) [ J. A. Alberdingk Thijm], Het „regtsgeleerd advijs." 22 rondedans-schokjens. Amsterdam 1866. 8°. E. M.

Anntomia Societatis Jesu: seu probatio spiritus Jesuitarum. Item Arcana imperii Jesuitici cum instructione secr.etiss. pro superioribus eiusdem, etc. S. 1. 1633. 40.

Anatomie van Calviniste calumnien, ghetoont in eenen dialogus oft t'samenspreecken tusschen eenen Brabander en eenen Hollander, aengaende een placcaet, onlancks in Hollandt gepubliceert door eenighe die hun selven den naem toe eyghenen van Hooghe ende Moghende Heeren Staeten. Z. pl. 1622. kl. 8°. K-.