is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bekker (Wouïh.), De Herodias-lis't. Predikatie. Arasterdam 11853]. 8°.

, De Herodias-list enz. 2" dr. Amst. [1853]. 8°. E. M.

Belasting — Wereldlijke en geestelijke—. Eene zamenspraak tusschen eenen Hervormden en R. Catholijken landman. Door eenen vriend van licht. Amsterdam 1845. 8°. E. M.

Beletli (Ioan.), Divinorum officiorum eorundemque rationum brevis ac concinna explicatio. Opera atque industr. Corn. Laurimani in luc. ed. et repurg. Antverpiae, excud. Ioann. Latius 1556. 120.

Belgrado (A.), Herderlijke brief. Utrecht 1853. 120.

Bellarinns (Ioann.), Doctrina S. Concilii Tridentini et Catechismi Romani, de symbolo apostolorum, etc. Ed. noviss. Lugduni 1664. 8°.

Bellariniii, Selbstbiographie, lateinisch und deutsch. Mit Erlaut. herauseeg. von Joh. los. Ign. von Doellinger und Fr. Heinr. Reusch. Bonn 1887. 8°.

Bellarininus (Rob.), De aeterna felicitate Sanctorum libri quinque. Coloniae 1626. 240. — Gum fig.

Bellarininus (Rob.), De ascensione mentis in Deum per scalas rerum creatarum. Coloniae Agr. 1626. 240. — Cum fig.

Bellarininus (Rob.), De ascensione mentis in Deum per scalas rerum creatarum liber sing. Cur. F. X. Dieringer. Coloniae etc. 1850. 12°. — Cum eflf.

Bellarininus (Rob.), Disputationes de controversiis Christianae fidei, adversus huius temporis haereticos. 3 tom. Ed. 2a. Ingolstadii, ex off. Dav. Sartorii 1588—93. f°.

Bellarininus (Rob.), De indulgentiis et iubileo libri duo. Acc. et alia eiusd. authoris aliquot opuscula. Omnia nunc primüm in lucem ed. Coloniae, ap. Ant. Hierat 1599. 8°.

Bellarininus (Rob.), De officio principis Christiani libri tres. Antver piae 1619. 8°.

Bellarininus (Rob.), Tractatus de potestate Summi Pontificis in rebus temporalibus, adversus Gul. Barclaium. Coloniae Agr. 1610. kl. 8°.

Bellarininus (Rob. Poi.itiaen), De vier Wterste. Alsoo die ghepredickt zyn gheweest binnen Loven int Lat. Item noch een sermoon van der katijvicheyt der menschelycker nature. Nu overghes. in onse Brabansche taele, enz. Loven, by my Jan vanden Boogaerde 1586. 12°.

Bellarininus (Rob. Politiaen), De vier Wterste, ghepredickt binnen Loven int Lat. Item een sermoon van de katijvicheyt der menschelijcker nature. Overghes. in onse Brabantsche tale. Nae de copye gheprent tot Loven, by Jan Maes 1605. kl. 8°.