is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bredenbaehiiis (Math.), De dissidiis Erclesiae componendis. Eiusd. Apologia de eo, quod quibusdam visus est acerbius in Mart. Lutherum scripsisse. Coloniae, ap. Mat. Cholinum 1560. 8°.

BredenItacliius (Tilm.), Collationum sacrarum libri VIII. Coloniae, ap. Mat. Cholinum 1584. 8°.

Bretschncider (K. G.), Voor de Duitsch-Katholieken. Zwijndrecht 1845. 8°- E- M-

Bretsehneidcr (K. G), Voor de Duitsch-Katholijken. Naar het Hoogd. Met portr. Amsterdam 1845. 8°.

Bretselineider (K. G.), Over de grondslagen van de magt der Roomsche Pausen. Naar het Hoogd. Tiel 1841. 8°. E. M.

Bretsclmeider (K. G.), Hendrik en Antonio of de proselieten der Roomsche en Protestantsche kerk. Naar het Hoogd. door Bern. Vf.rwf.ij. Amsterdam 1827. 8°. E. M.

Breviarium Romanum ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum. Pars hyemalis. Parisiis, ap. Jac. Kerver. 1572. 160.

Breviarium — Breviarii Romani, ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restituti, pars hiemalis [et aestivalis]. 2 vol. Antverpiae, ex off. Christ. Plantini 1574- 8°.

Breviarium Romanum ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum. Pars hiemalis [et aestivalis], 2 vol. Antverpiae, ex off. Christ. Plantini 1587. 40.

Breviarium Romanum ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum. Coloniae Agr. 1647. 8°. — Cum tab. M. '1'.

Breviarium Romanum ex decreto sacrosancti concilii Tridentini restitutum. Pars verna, [aestiva, autumnalis et hiemalis]. 4 vol. Turonibus 1865. 8°. — Cum tab.

. 4 vol. Turonibus 1869. 8°. — Cum tab.

Brief tot afrading van 't paus-dom. Gheschreven van seker uytghebannen predicant [Dikk Rak. Camphuysen?] aen eenen zijnen vriendt. [Norden] 1621. 40. R. K.

Brief — Herderlijke — van de Alg. Synod. Commissie der Ned. Herv. Kerk aan de Christelijke Herv. gemeenten in Ned. 's Gravenhage 1853. 8°. E- M.

Brief — He herderlijke — van de Alg. Synod. Comm. der Ned. Herv. Kerk (22 April 1853) aan de Christ. Herv. gemeenten in Ned., beschouwd als uitgaande van het ware godsd. en staatk. beginsel, 's Gravenhage 1853. 8°.

Brief — Eerste — tot antwoord op de vraag: Zal de scheidsmuur tusschen de Katholijken en Protestanten nog langer blijven bestaan ? vert. door Herm. Tomas. Door een Protestant. 2<~ dr. 's Gravenhage 1824. 8°. E. M.