is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Brouwers (J. W.), Antwoord aan Groen van Prinsterer op zijn: „Heiligerlee en <le Ultramontaansche kritiek". Amsterdam 1868. 8°.

, Antwoord enz. 2e dr. 2 stn. Amsterdam 1868. 8°.

Brouwers (J. W.), Feestrede bij de inzegening van de kerk in de Vondelstraat, toegewijd aan het Heilig Hart van Jesus. Amsterdam 1873. 8°-

Brouwers (J. W.), Gedenkboek van het Pius-jubilaeum in Nederland, 16—21 Juni 1871, Amsterdam 1871. 8°.

Bi •ouwers (J. W.), De heeren Fruin in „De Gids", Jonckbloet in de Tweede Kamer en Groen in zijne derde brochure over Heiligerlee. Amsterdam 1869, 8°.

Brouwers (J. W.), Marnix van Sint-Aldegonde te Breda. Breda enz. 1877. 8°. ' E. M.

Brouwers (J. W.), De Nederlanden en de gevierden te Heiligerlee. Redev. Amsterdam 1868. 8°.

Brouwers (J. W.), La situation du catholicisme en Hollande. Discours. Amsterdam 1867. 8°. E. M.

Brouwers (J. W.), Wat nu te doen? Een broederlijk woord aan mijne synodale en anti-synodale medeburgers; met den Apostolischen brief van Z. H. Paus Pius IX aan alle Protestanten en niet-Katholieken. 2* dr. Amsterdam 1868. 8°. E. M.

Brouwers (J. W.), Wederwoord aan B. ter Haar Bz. in „Nieuw en Oud". Amsterdam 1868. 8°.

Brouwers (J. W.), Een woord over Pius IX. Amsterdam 1878. 8°.

Brownlee (W. C.), Secret instructions of the Jesuits. New-York 18157. kl. 8°. E. 'M.

Brtiehl (J. A. Mor.), Neueste Geschichte der Gesellschaft Jesu. Mit Suppl. (1 Bd.) Gleiwitz 1847, 48. 8°.

Bruelil (J. A. Mor.), Die Schweiz und die lesuiten in den J. 1846 und 1847. Gleiwitz 1848. 8°.

Neueste Geschichte der Ges. Jcsu. Suppl.

Brugglien (G. A. van der), Nieuw en oud. Vorchten 1890. 8°. E. M.

Brui 11 int;' (G.), Bijbelgenootschappen en Jezuïtenorde, in beider nut maar ook in beider gewisse hoogst schadelijke strekking, enz. Amsterdam 1817. 8°. R. K.

Briln lis (Vinc.), Brevis tractatus de Sacramento poenitentiae, etc. Ex. Ital. in Lat. transl. Coloniae Agr., in off. Birckmannica, sumpt. Arn. Mylii 1598. 12°.

Briiniis (Vinc.), Meditationes de praecipuis mysteriis vitae et passionis D. N. Jesu Christi. Cum fig. Ex. Ital. in Lat. transl. 3 part. Coloniae Agr., in off. Birckmannica, sumpt. Arn. Mylii 1598. 120.