is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doellinger (Ign. v.) und Fr. Heinr. Reusch, Geschichte der Moralstreitigkeiten in der röm.-kathol. Kirche seit dem lóenjahrh. 2 Bde. Nördlingen 1889. gr- 8°.

Doellinger (Joh. Jos. Ign. v.), Die Papst-Fabeln des Mittelalters. Ein Beitrag zur Kirchengeschichte. 2e Aufl. Mit Anm. herausgeg. von I. Friedrich. Stuttgart 1890. 8°.

Doellinger (I. von), Das Papstthum. Neubearbeitung von Janus „Der Papst und das Concil" von J. Friedrich. München 1892. 8°.

Doellinger (J. von) — Schriftelijke verklaring van — aan den aarts bisschop van München. Uit het Hoogd. Utrecht 1871. 8°. E. M.

Doering (Maur.), Geschiedenis der voornaamste monniken-orden. Uit het Hoogd. Tiel 1832. 8°.

Doluiie (R.), Die Kirchen des Cistercienserordens in Deutschland wahrend des Mittelalters. Mit Holzschn. Leipzig 1869. 8°.

Dommis (Marc. Ant. de), archi-episcopus Spalatensis, suae profectionis consilium exponit. Hagae-Com. 1616. 40. R. K.

I)ominis (Marc. Ant. de) — Verclaringhe van de motiven ende oorsaecken, daer door — aerts-bisschop van Spalaten, enz. bewogen is geweest 't pausdom te verlaten. Wt het Lat. 's Graven-Haghe 1616. 4°. R. K.

Don Quichot — De geestelyke — of de Spaansche dooiende ridder van de H. Maagd, Don. Ignat. de Lojola. Beschreven door S. H. D. R. Voor de 2e" maal in het licht geg. 2 dln. (1 bd.) Amsterdam enz. 1767. kl. 8°. — Met titelpl.

Donder — Krachteloose — van den helschen hondt, tegS de naecte waerheyt en t' eendrachtig verbondt. VVaer in vertoont wort al het principaelste dat in tsestich jaren herwaerts ghepasseert is in desen teghenwoordighen staet, enz. Z. pl. [1617?] 40. R. K.

Doney, De la conspiration contre 1'église et les états monarchiques. Montauban 1860. 8°.

Dorpspraatje — Een — over de bisschoppen. Amsterdam 1853. 8°.

Doubeveyer (N. P.), Le Pape et ses pouvoirs. Paris 1860. 8°.

Douen (O.), L'intolérance de Fénelon. Nouv. éd. Paris 1875. 8°.

Dowling (John), Geschiedenis der Roomsche kerk, inzonderheid ook in de Nederlanden. Naar het Eng, door D. Buddingh. 3 dln. Dordrecht 1854—56. 8°. — Met pl.

Dowling (John), The history of Romanism, from the earliest corruptions of Christianity to the present time. New ed. New York 1849. gr. 8°. — With ill.

Dowling (John), The life and reign of Pope Pius the ninth. NewYork 1849. gr- 8°. — With portr.

Supplement to the History of Romanism.