is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Urliard (Christ.), Der Lutheraner Zweyffelsknopff Mit angehangter gründtlicher Erweysung, dass Luther und sein Anhang, unserm Herren Jesu Christo und den lieben Aposteln, augenscheinlich zuwider lehren, schreiben und predigen, usw. Ingolstatt, durch Wolffg. Eder 1586. 40. L. S.

Erniaun (H.), Echte wonderen. Antwoord op: De Lourdes-wonderen, van M. J. van der Hoogt. Arasterdam 1895. 8°.

Ermaiiii (H.), Het „Huis op de Steenrots". Aan Nederlands Protestanten. Amsterdam 1895. 8°. E. M.

Ernst, Landgraf zu Hessen — Audiatur et altera pars. Das ist, Abtruck abgangenen Schreibens von dem Fürsten Ernsten Landgr. zu Hessen an Valerianum Magni, wegen dessen Apologia. O. O. 1661. 12®

Ernst (H.), Gaat het met het Protestantsch bewustzijn ten onzent voor- of achteruit? Arnhem 1895. 8°.

Ernst en Falk. Een gesprek over de nieuwe bisschoppen in Ned. [Door C. W. Opzoomer?] Utrecht 1853. 12°.

4e dr. Utrecht 1853. 12°.

Es (Leander van), Der priesteren pligt, om den volke den Bijbel te geven en te verklaren, voorgeschreven door de Roomsch Katholijke kerk. Uit het Hoogd. Zutphen 1826. 8°. E. M.

Escobar et Mendoza (Ant. de), Liber theologiae moralis viginti et quatuor Societatis Jesu doctoribus reseratus. Ed. 40» et in Germania prima. Monachii 1646. kl. 8°.

Escobar et Mendoza (Ant. de), Liber theologiae moralis viginti quatuor Societatis Jesu doctoribus reseratus, etc. Uit. ed. Lugduni s. a. 8°.

Espenceus (Claud.), De Eucharistia, eiusque adoratione libri quinque. Eiusd. De utraque Missa. Nunc primüm exeunt opera Gilh. Genebrardi. Parisiis, ap. Gul. Chaudiere 1573. 8°.

Ess (Leander van), Vermaningen van de Katholieke kerk over het lezen in den Bijbel, 's Hertogenbosch 1856. 8°. E. M.

Essenius (Andr.), Recht-Catholijke mond-stopper, van de wijd-gapende nieuw-gezinde Papist C. Molina, die zich verkeerdelik noemt priester van d'Oorde van SS. Pieter en Paulus. Gesteld tegen zijnen vermetelik-genoemden Mond-stopper, enz. In dezen 2en dr. over-zien enz. Utrecht 1656. 12°. E. M.

Essink (J. G. H. C.), Het Jansenisme. Utrecht 1895. 8°.

Essink (J. G. H. C.), Lijkrede uitgesproken bij de plechtige uitvaart van Petrus Mathias Snickers, aartsbisschop van Utrecht. Utrecht 1895. 8°-

Essink (J. G. H. C.), Het protestantisme eene slavernij des geestes. Arnhem 1865. 8°.