is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Geschenk van een Roomsch-Catholijke aan den schrijver van Een Protestant aan zijne mede-Protestanten. Amsterdam [1816]. 8°. E. M.

Geschichte der Abschaffung des Tempelherren-Ordens. Aus dem Franz. Altona 1780. kl. 8°.

Geschichte — Kurze — der Jesuiten nebst einer Uebersicht ihrer verderblichsten Lehren und Grundsatze, einer Characteristik ihres Ordens, usw. Quedlinburg 1831. 8°.

Jesuitisches Raritiiten-Cabinet.

Geschichte des Jesuitenkampfes in der Schweiz. Von einem Zürcher. Zürich 1845. 8°

Geschiedenis der Pausen. 4 dln. (1 bd.) Amsterdam 1851-54. 8°.

Gespraecli im Reiche der Todten zwischen dem Pater Angelo einem Jesuiten, und dem Ritter von Moncada, einem ehemal. Tempelherrn, usw. [Von Victoria Ther. Hirschfeld?] O. O. 1774. 4°.

Gesprek — Een — over het concordaat tusschen een pastoor, een advokaat en een predikant. [Door D. H. Wildschut.] 2e dr. Amsterdam 1841. 8°. E. M.

Gesprek tusschen twee Roomsch-Katholieken over den aartsbisschop en de bisschoppen, die de Paus van Rome in Nederland wil vestigen, 's Gravenhage 1853. 8°. E. M.

Gesprek — Devoot — tusschen een vromen Katholiek en Maria, de moeder des Heeren. Een visioen. Amsterdam z. j. kl. 8°.

Gesta pontificum romanorum vol. Liber pontificalis. Ed. Theod.

Mommsen. Acc. tabulae. Berolini 1898— . 40.

Monumenta Germaniae historica.

Gestel (A. van), De Esther van het Oude en Nieuwe Verbond. Een woord van opbeuring aan de Katholieken in de dagen van verdrukking, 's Hertogenbosch 1872, 8°.

Studiën op godsd., wetensch. en letterk. gebied, V.

Gestel (A. van), Het Handelsblad en het mandement der bisschoppen, 's Hertogenbosch 1868. 8°.

Studiën op godsd., wetensch. en letterk. gebied, I.

Gestel (A. van), De kerkgenootschappen in Nederland onder de Grondwet van 1848. 's Hertogenbosch 1873. 8°-

Studiën op godsd., wetensch. en letterk. gebied, VI.

Gestel (A. van), Het licht in de duisternis. Studiën over de kerkelijke gebeurtenissen van den dag. I, Voor het Concilie. II, De pauselijke onfeilbaarheid. III, De jongste beweging op kerkelijk gebied, 's Hertogenbosch 1870, 71. 8°.

Studiën op godsd., wetensch., en letterk. gebied, III, IV.

Getyden — Kerkeliike — van de Hoogwaerdige Moeder Gods, zo als die in de Roomse kerk in 't gebruik zijn, met de uitlegging van die [door Leon. Marius], Antwerpen [1651]. kl. 8°.