is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Groot (P. Hofstf.de de), I)e invoering der pauselijke bisschoppen in Nederland. Herinneringen, enz. Groningen 1853. 8°.

Groot (P. Hofstede de), De Oud-Catholieke beweging in het licht der kerkgeschiedenis. Groningen 1877. 8°.

Groot (P. Hofstede de), Rome en het Evangelie. Alkmaar 1869. 8°. E. M.

Gropperus (Ioann.), Institutio Catholica, elementa Christianae pietatis succincta brevitate complectens. Cui subjung. Isagoge, ad pleniorem cognitionö universae ïeligionis Catholicae. Coloniae, excud. Iasp. Gennepaeus 1550. 8°.

Gropperus (Ioann.), He praestantissimo altaris Sacramento et quibusdam eo pertinentibus, etc. E German. in Roman, linguam transl. per Ckistoph. Cassianum. 2 torn. (1 vol.) Antverpiae, ap. Ioann. Bellerum '559- 8".

Grotius (H.), Votum pro pace ecclesiastica, contra examen Andreae Riveti et alios irreconciliabiles. S. 1. 1642. kl. 8°.

Grotius (H.) — Florilegium ex H. Grotii dissert. cui tit. Votum pro pace ecclesiastica, etc. Ed. auctor belg. versionis, praef. et annot. adj. Hagae-Com, 1824. 8°.

Grotius' testament, of hoofdpunten getrocken wt sijn jongste antwoort aen D. Rivet. In Vredestadt 1645. kl. 8°.

Uruitdiiiayr (Franz), Liturgisch woordenboek der Roomsch-Catholijke kerkgebruiken. Naar de 3e uitg. uit het Hoogd. 's Bosch 1824. 8°. E. M.

Grundsaetze — Alte — des Jesuitenordens, und neuere Bemühungen der Exjesuiten zu Miinchen, ihre Gesellschaft in Baiern wieder herzustellen, usw. 0.0. 1799. 8°.

Gualdi, Het leven en bedrijf van Mevr. Olimpia Maldachini, die de Roomsche Kerke bestierde geduerende het pausschap van Innocentius X, 1644—1655. het Ital. beschr. en nu overg. Z. pl. 1666. 120.

(Jiinst (F.), Doornenkroon voor Roomsch-Katholieken. Open antwoord aan Alban Stolz. Amsterdam 1863. 8°.

Günst (F.), Heidenen en Jezuïeten. Eene vergelijking van de zedeleei der oude heidenen met die der paters Jezuïeten. Gevolgd door de echte Monita secreta. Amsterdam 1864. 8".

Guerrero (Alph. Alvarez), Thesaurus Ghristianae religionis et speculum sacrorum Summorum Romanorum Pontificum, Imperatorum, ac Regum, et sanctiss. Episcoporum. Coloniae, ap. haer. lac. Soteri et Lud. Alectorii 1581. 8°.

(«uettée, Histoire des Jésuites composée sur des documents authentiques en partie inédits. 3 tom. Paris 1858, 59. 8°.

(■uillcliiius, Parisiensis episc., De septem sacramentis libellus. Parisiis, ap Seb. Nivellium 1560. 160.