is toegevoegd aan je favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Katholieken — Waarom beminnen wij — ons vaderland ? Voorlezing. Amsterdam 1854. 8°. £

Kawerau (Gust.), „Sobald das Geld im Kasten klingt, I)ie Seele aus dem Fegfeuer springt". Ein offener Hrief an Herrn Domkapitular Joh. Röhm in Passau. Barmen 1889. 8°.

Keiler (A.), Die Moraltheologie des Jesuiten Pater Gury, als Lehrbuch am Priesterseminar des Bisthums Basel. 2« Aufl. Aarau 1869. 8°.

Kellerus (Jac.), Tyrannicidium seu scitum Catholicorum de tyranni internecione, adversus inimicas Calviniani ministri calumnias in Soc. Jesu jactatas. Monachii 1611. 40.

Kemnicius [Chemnicius] (Mart.), Theologiae Jesuitarum praecipua capita. Ex quadam ipsorum censura, quae Coloniae anno 60. edita est, annotata. Lipsiae 1563. kl. 8°.

Kemps Jz. (M.), Redenen van mijnen overgang uit de Roomsche tot de Hervormde Christelijke Kerk. Arnhem 1844. 8°. E. M.

Kemps Jz. (M.), Zelfverdediging van een' diep verguisden Protestant, of vijftal brieven. Arnhem 1845. 8°- E. M.

Keilt uw plicht! Een woord aan de 1'rotestantsche kiezers. [Amsterdam 1853.] 8°. F, M

Kerk De Roomsch-Katholijke — en de Hervorming, in brieven, door eenen Roomsch-Katholijken leek [S. P. Lipman]. 8 stn. Amsterdam 1856, 57. 8°. E. M.

Kerk — De Roomsch-Katholijke — in Oud-Nederland, gelijk zij is, zijn kon en zijn moest. 2e dr. Amsterdam 1833. 8°.

Kerk — De Roomsche — in hare uitwerking op den staat. Eene tegenstelling van „Kerk en Staat", enz. [Door K. van Belkum.1 Leeuwarden 1853. 8°.

Kerk — De Protestantsche - onder Willem III in 1685 en onder Willem III in 1853. Amsterdam 1853. 8°.

— 2e dr. Amst. 1853. 8°.

— 3« dr. Amst. 1853. 8°.

Kerkbode — De Evangelische —. Jaarg. I—XII. Amst. 1841—52. f°.

Kerkhervormiiig —De Katholieke —. Uitgeg. doorANT. M aur. Muller. Naar het Hoogd. Jaarg. I. 'sGravenhage 1845. 8°- I„ S.'

Kerkvergadering — De Algemeene — van 1869, 70. Overgez. uit de Civilta Cattolica. 3 dln. 's Hertogenbosch z. j. 8°. E. M.

Kerkvergadering — De eerste algemeene — der Duitsch-Katholieke Kerk, gehouden te Leipzig, Paschen 1845. Authentiek berigt. Uitgeg. door Rob. Blum en Frans Wigard. Uit het Hoogd. Zwijndrecht 1845. 8°.

Ketteler (Wilh. Emm. von), Das Allgemeine Concil und seine Bedeutung fiir unsere Zeit. 3e Aufl. Mainz 1869. 8°. E. M.