is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lolunaii (A. F. de Savornin), Aan Neerlands anticlericalen. Een woord tot toelichting van „De staatsschool en de Roomsche kerk" Utrecht 1875. 8°-

Loliman (A. F. de Savornin), Waarom en hoelang? Aan Dr. C. B. Spruyt. Amsterdam 1889. 8IJ. g M

Loman (A. D.), Zonden wij ook wel doen, ons de pauselijke benoeming van bisschoppen hier te lande wat minder aan te trekken ? Deventer 1853. 8».

Loman (J. C.), Toespraak aan de Evang.-Luth. gemeente. 10 Apr. 18^. Amsterdam 1853. 8°.

Looman (T. M.), Rome en de kermis. De aflaathandel op nieuw. 5e dr. Amsterdam 1851. 8°.

Loos (Corn.), Spiritus vertiginis utriusque Germaniae in religionis dissidio, etc. Conscripta et coll. ex Ruew. Tapperi et Wilh. Lind Damasi consultationibus. Moguntiae, ap. Casp. Behem 1579. 8°.

Loos (Corn.), Thuribulum aureum sanctarum precationum: quatuor libris quasi totidem appensum catenulis exornatum. Moguntiae ap Franc. Behem 1581. 8°.

Loosaeus (Corn.), Apparatus mensae Dominicae, pia exercitia, tum selectas preces, et pulchras meditationes continens. Coloniae ap. Ger. Grevenbruch 1591. 120.

Loosaeus (Corn.), Sacrae theologiae institutionum libri quatuor. Coloniae, ap. Ger. Grevenbruch 1596. 8°.

Lorgion (E. J. Diest), Het Catholicisme van Hugo de Groot. Groningen 1857. 8°. B

Lorichius (Jon.), Evangelium, hoe est, de vi, natura et scopo Evangelii Jesu Christi Domini ac Salvatoris nostri. Adversus temerariani stultamque iactantiam eorum qui se hodie nominant Evangelicos. Ingolstadii, ap. Dav. Sartorium 1580. 8°.

Lorichius (Jod.), Kurtzer begrifif dern rechten, einigen, unfalbaren eigenschafften unnd warzeichen, der Kirchen Gottes: Mit gegen verzeichnuss des erschrocklichen abfals von der selbigen, aller jetz schwebenden Secten, usw. Hievor zu Latein, jetz zu Teutsch beschriben. Freyburg, durch Steffen Graff 1579. 8°.

liOrtie (Andr.), Dc'fense du sermon de Mr. Hespérien sur S. Jean, ch. 4. v. 22,^ ou réponse a un écrit intit.: Eclaircissement de la' doctrine de 1'église, touchant le culte des Saints, etc. Saumur etc. 1676. 12°.

Lossius (Luc.), Annotationes scholasticae in Epistolas Dominicales et eas quae in festis Jesu Christi, et Sanctorum ipsius praeoipuis leguntur in Ecclesia, per totum annum, etc. Franc., ap. haer Chr Egen 1560. 8°.

R. K. Kerk. Q