is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Marnix van St. Aldogond (1'iiil.), De Byen-corf der H. Roonischer kereke. By tien auteur vergroot ende verm. Amsterdam, by Ev. Cloppenburg 1638. kl. 8°.

Marnix van St. Aldogond (Phil.), De Hyen-corf der H. Roomscher kereke. By den auteur veergrpot ende verm. Rotterdam 1639. kl. 8°.

Marnix van St. Aldogond (Phii,.), De Byen-korf der H. Roonischer kereke. By den auteur vergroot ende verm. Amsterdam, by Theunis Jacobsz. 1644. kl- 8°.

Marnix van St. Aldogond (Puit..), De Byen-corf der II. Roomscher kereke. By den auteur vergroot ende verm. Amsterdam, by Jan van Ravesteyn 1657. kl. 8°.

Marnix van St. Aldogond (Phii..), De Byen-corf tier II. Roonischer kereke. By den auteur veergroot ende verm. Uijtrecht 1659. kl. 8°. E. M.

Marnix van S. Aldogond (Phil.), De Byen-corf der H. Roomscher kereke. By den auteur vergroot ende verm. Amsterdam, by Abr. en Jan de Wees 1664. kl. 8°.

Marnix van S. Aldogond (Phil.), De Byen-corf der H. Roomscher kereke. By den auteur vergroot ende verm. Amsterdam, by Mich'. de Groot en Jac. Conynenbergh [ca. 1671J. 8°.

Marnix van St. Aldogondo (Phii,. van), I)e Byen-korf der H. Roomsche kerk. Eene duidelijke en grondige uitlegging van den zendbrief van Gentianus Hervet, en?. 2 dln. (1 bd.) Utrecht 1844,45. 8°.— Met portr.

Marnix van Sint Aldogonde (Ph. van), De bijenkorf der H. Roomsche kerke, met inl. en varianten. 2 dln. (1 bd.) Brussel 1858. 8°.

Marnix van St. Aldogondo (Phil. van), Godsdienstige en kerkelijke geschriften. Voor het eerst of in herdruk uitgeg. met histor. inl. en taalkund. opheldering door J. J. van Toorenenbergen. 3 dln. en aanh. 's Gravenhage 1871—91. 8°.

Marnix de Sainte Aldogondo (Ph. de), Tableau des difïférends de la religion, préc. d'une introd. générale par Edg. Quinet. 4 tom. (2 vol.) Bruxelles 1857. 8°. — Av. portr.

Marnix van S. Aldogondo (Phil. van), Tafereel van religions verschillen, enz. Overges. uyt den Fransoyse in nederd. tale door B. N. Amstelredam, by jan Evaertsz. Cloppenborch 1601. 40. — Met portr.

Marnixius Sanctaldogondius (Phil.), Responsio ad Mich. Baii Apologiam. Antverpiae, ex off. Aeg. Radaei 1582. 8°.

Maronier (j. H.), De Orde der Jezuieten. Hare geschiedenis, inrichting en moraal. Leiden 1899. 8°. E. M.

Martelaars — De — in Nederland. 2 stn. Utrecht [1853]. kl. 8°.

I. Willem Dirksz. II. Job. Voesius en Henr. L'scheus.