is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Mauritius (Joann.), Afgodendienst der Jesuiten in China, waar over sy nog heden beschuldigt worden aan het Hof van Romen, enz. Amsterdam 1711. kl. 8°. — Met pl.

Mauritius (Joh.), Anatomie van der Barvoeter-monniken Alcoran, of der Minder-broeders wet-boek. Eertijds door Lutherus getrokken uit het Boek der conformiteiten . . . gemaakt door Bartholomaeus de Pisis, nu getrouwelijk na den inhoud van 't Lat. ex. verdeilt in 562 Nederd. nombers, enz. Amsterdam, bv Arn. van Ravestein iótK kl. 8°. — Met titelpl. ' n'

Mauritius (Joh.), Getuygenisse der waarheyd, of een zedige aanspraak aan alle so genoemde Roomsche Catholyken van dese Vereen. Provinciën, enz. Den III. dr. Amsterdam by Dan. vanden Dalen

1698. kl. 8°.

Mauritius (Joh.), Getuygenisse der waarheyd, of een zedige aanspraak aan alle so genoemde Roomsche Catholyken van dese Vereen Provinciën, enz. Den IV. dr. Amsterdam, by Andr. van Damme

1699. kl. 8".

Mauritius (Joh.), 't Heylig jaar 1700, inhoudende een Christelyke gedenk- en dank-pligt, wegens onse en onser lieve voor vaderen genadige verlossing uyt de pauselyke dienstbaarheyd, enz. Met pl Amsterdam, by Thom. Myls 1700. kl. 8°.

Maximes de la morale des Jésuites, prouvées par les extraits de leurs livres, déposés au Greffe du Parlement. [Par Roussei. de la Tour Minard et Cl. P. Goujet.] S. 1. n. d. 8°.

Mazzini (J.), Le Pape au 19111e siècle. Bruxelles 1850. 8°.

Mazzotta (Nic.), 1 heologia moralis, omnem rem moralem absolutissime complectens. Juxta ed. Bononiae factam in IV partes div. (2 vol.) Augustae Vind. etc. 1756. kl. 8°.

Mededceliiigen — Eenige hoogst belangrijke — voor de geestelijken en leeken der Roomsch-Katholieke Kerk in Nederland, 's Gravenhage '853. 8°. E M

Médiateur — Le — d'une grande querelle. [Par Voltaire?1 Genève 1762. kl. 8°. J

Hierachter met afz. pagin.: „J. ). Rousseau k j. K. de Montillet" en een gedicht„Remereiment de la France au Parlement".

Meerwunder — Ein grausam —, den Bapst bedeutende, zu Rom gefunden, und zu Wïttemberg erstlich Anno 23, und darnach abermal Anno 46 mit der Auslegung Philippi [MelanchthonisI gedruckt. Mit einer Vorrede Matth. Elacii Illyrici. Magdeburg, bey Christ Rödinger 1551. 4<>. , s

3lejer (Otto), Die Concordatsverhandlungen Württembergs vom 1.1807. Stuttgart 1859. 8°. " g

Mejer (Otto), Zur Geschichte der römisch-deutschen Erage. 2 The. (3 Bde.) Rostock 1871—73, 8°. E. M.

Dl. I incompleet.