is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Meppen (K. N.), De godsdienstijver. Ken woord Ier bevordering van eendragt. 's Gravenhage 1853. Su.

Mercier, Marin et Jésuite. Vie et voyages de Frangois de Plas. 2 tom. Av. portr. Paris 1890. 8°. E. M.

Mereiire —- I-e —Jésuite: ou recueil des pièces, concernants le progrés des Jésuites, leurs escrits et différents, depuis 1620 jusqu'a 1626. (Par Jacq. Godefkoy.] Genève 1626. kl. 8°.

Mereure — Le —Jésuite: ou recueil des pièces, concernants le progrés des Jésuites, leurs escrits et différents, depuis 1620 jusqu'a 1626. [Par Jacq. Godefroy.] 2 tom. (Tom. 1 2e éd.) 1 vol. Genève 1631, 30. kl 8U. E. M.

Mernianuiiis (Arn.), De quatuor plaustris haereticarum fabularum, quas Lutherani Evangelistae adversus ecclesiam Christi passim agunt, libri quatuor, etc. Antverpiae, excud. Lib. Malcotius 1563. 8°.

Meriiiatiniiis (Arn.), Theatrum conversionis gentium totius orbis, etc. Antverpiae, ex off. Christ. 1'lantini 1573. 8°.

Merz, De staat boven de kerk. Een Ned. woord naar aanleiding van den aanstaanden wereldstrijd. Purmerende 1875. 8". E. M.

Mes (Gomar.), De Katholieke pers van Nederland. 1853—1887. Alphab. verzameling der titels van boeken, brochures, tijdschriften, enz. door Kathol. Nederlanders geschreven en ter perse gelegd van 1853 tot 1887. Maastricht 1887—1888. 8°.

Mejjboom (L. S. P.), De Evangelische propaganda volgens de grondwet des Christendoms altijd en overal een pligt van alle Christenen, enz. Amsterdam 1853. 8°.

Meijer (G. A.), Dominikanerklooster en statie te Nijmegen. Nijmegen 1892. 8°. — Met pl.

Mevjer (G. A.), De Predikheeren te 's Hertogenbosch. 1296—1770. Nijmegen 1897. 8°. — Met portr.

Mey-tydt — De Roomsche — ofte het bloeyen van de H. Moeder, de Roomsch-Catholijcke kercke. Utrecht 1680. 120. — Met titelpl.

Michael, Bischoff zu Sidonien, Von der hailigisten Messe. Fünfzehen Predige, zu Augspurg auff dem Reichsztag, im Jar 1548 gepredigt. Ingolstat, durch Alex. Weissenhorn 1548. 40. L. S.

Michael, episc. Merspurgensis, Cathechismus Catholicus, in conciones LXXXIIII sane pias et eruditas pulchre distributus. etc. Nunc primütn Latin. donatus per Ti lm. Bredembachium. Adiectae sunt eiusd. episcopi egregiae conciones XV de augustiss. Missae sacrificio, et seorstm una de sacrosancta Eucharistia, interpr. Laur. surio. Coloniae, ap. haer. Joh Quentel et Gervv. Calenium 1562. f°.

Michael (Pf.tr.), Controversiarum de F^ucharistiae augustissimo sacramento dialogi quinque, ex partis utriusque elucubrationibus fideliter concinnati. Coloniae, ap. Gerv. Calenium et haer. Quentelios 1584. 8n.