is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Misboek — Het Roomsche — voor de Zondagen, geboden feestdagen en voor de overledenen. Rotterdam 1845. 8°.

Missae de Sanctis archiepiscopatüs Ultrajectensis et episcopatuum suffraganeorum, Harlemensis, Daventriensis, etc. Modo ad normam Missalis Romani concinnatae et excussae sunt. Amstelaedami 1758. f°.

Missale ad sacrosancte Romane ecclesie usum. Nuperrime adj. passim quotationibus sacre biblie, pulchris missis, rubricis, etc. Impr novissime in alma parisiorum academia per Desid. Maheu 1532. F. — Cum fig.

Missale Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, ac Pii V Pont. Max. iussu ed. Cum kalendario Gregoriano. Add aliquot Sanctorum officiis, etc. Antverpiae, sumpt. Mart. Nutii et Ioann. Keerberg» 1599. f°. — Cum fig.

Missale Romanum, ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, Pii V Pont. Max. jussu ed., et Clementis VIII primum, nunc denuo Urbani Papae octavi auctoritate recogn. Antverpiae 1719. f°. — Cum fig.

Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, etc. Mechliniae 1850. 8°.

Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, etc. Turonibus 1861. f°. — Cum tab.

Misse. Haer korte uytlegginge, en godvruchtige oeffeninge onder de zelve. Neffens eenige besondere zegeninge; en het gebruyck der H. H. Sacramenten, enz. [Door Andr. van der Kruyssen. I Amsterdam 1651. kl. 8°. - Met pl.

Misse, haar korte uytlegginge en godvruchtige oefifeningen, en eenige besondere zegeningen en het gebruyck der H.H. Sacramenten, enz. Door A[ndr.] v[an der] K[ruvssen']. Antwerpen z. j. 160. — Met pl.

Missiën — De Katholieke —. In verbinding met het „Lyonsche Weekblad van het Genootschap tot voortplanting des Geloofs". Onder red. van Arn. Duffels. Jaargang XIV— . *s Hertogenbosch 1889— . 4°.

Missio Foederati Belgii, seu Missionis Batavae descriptio, quam Theod. de Cock, deposito provicarii munere, S. R. Congregationi obtulit a°. 1706. [Scripsit Paul. Doncker.] Ed. A. van Lommel. HagaeCom. 1879. 8°.

Missions — Les — catholiques. Bulletin hebdomadaire ill. de 1'Oeuvre de la propagation de la foi. Ann. XXI— . Lyon 1889— • 4°-

Missive vervattende het advijs van een Catholijck over de seven propositien, onlanghs in 't licht ghecomen sonder naem van autheur. Met een aen-wijsinghe der Remonstranten dool-hof. Rotterdam i633- 4°. R. K.

Misslagen van eenige nieuwe advocaten der Papisten, enz. Door E. L. D. W. Z. pl. 1688. 4°. R. K.