is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nicolini (G. B.), History of the Jesuits: their origin, progress, doctrines and designs. London 1854. kl. 8°. —■ With portr.

Nider (Ioann.), De reformatione religiosorum libri tres. Ed. per Ioann. Boucquetium. Acc. Vincent» Justiniani Antistii pro Catharinae Senensis imaginibus disputatio. Antverpiae 1611. 8°.

Niemand — Dat — uwe kroon neme! Eene roepstem tot onze geloofsbroeders bij de vestiging der bisschoppelijke hierarchie in Ned. Amsterdam 1853. 8°.

3e dr. Amst. 1853. 8°.

4e dr. Amst. 1853. 8°. E. M.

Nippold (Friedr.), Die Römisch-Katholische Kirche im Königreich der Niederlande. Mit Sendschreiben an C. E. van Koetsveld iiber die internat. Bedeutung der katholischen Frage. Leipzig usw. 1877. 8°.

Nippold (F.), De Roomsch-Katholieke Kerk in Nederland na de Hervorming. Uit het Hoogd. door J. Herderschee. Arnhem 1880. 8°. E. M.

Nippold (Friedr.), Ursprung, Umfang, Hemmnisse und Aussichten der altkatholischen Bewegung. Vortrag. Berlin 1873. 8°.

Deutsche Zeit- und Streit-Fragen, II, 21.

Noodkreet bij den schijnbaren triumph in Nederland over de heerschappij van den Roomschen Paus. Gorinchem *853 ]. 8°. E. M.

Norbert, Mémoires historiques présentés en 1744 au souverain pontife Benoit XIV, sur les missions des pères Jésuites aux Indes Orientales, etc. 3e éd. Av. pl. 2 tom. (1 vol.) Besan?on 1747. 40.

Notes sur la lettre circulaire des Jésuites, écrite sous le nom du R. P. de La Chaize aux évêques de France, le 12 Sept. 1702. S. 1. n. d. kl. 8". E. M.

Nuntiaturberielite aus Deutschland, nebst erg.ïnzenden Actenstücken. .... Bde. Gotha, Wien, Berlin, Paderborn 1892— . S°.

Abth. I. 1533—1559. Gotha 1892—

Abth. II. 1560—1572. Wien 1897—

Abth. III. 1572-1585. Berlin 1892—

1585—1605. l'aderborn 1895—

Abth. IV. I7e" Jahrh. Berlin 1895—

Nuptius (Ca.es.), Compendium earum rerum, quas parochi et confessores caeterique in sacris constituti praecipuè scire tenentur. Florentiae, ap. Barth. Sermartellium 1581. 120.

Nuyens (W. J. F.), Iets over het veel besproken werk van Napoleon Roussel: „De katholieke en protestantsche natiën beschouwd uit een drievoudig oogpunt van welvaren, verlichting en zedelijkheid". Amsterdam 1857. 8°. ' E. M.

Nuyens (W. J. F.), Het Katholicismus, in betrekking met de beschaving van Europa. 2 dln. (1 bd.) Amsterdam 1856, 57. 8°. E. M.