is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nuyens (W. J. F.), De Nederlandsche beroerten der XVIe eeuw uit een katholiek oogpunt beschouwd. Antwoord aan Prof. R. Fruin Prof. J. van Vloten en Dr. M. van Deventer. Amsterdam 1868. 8°!

Nuyens (W. J. F.), De Paus in 1859. Amsterdam 1860. 8°.

Nuyens (YV. J. F.), De regering van Pius IX en hare beschuldigers Amsterdam 1859. 8°. '

Nuyens (YV. J. F.), Het ultramontanismus. Brieven aan een vriend Amsterdam 1858. 8°. £

Nuyens (YV. J. F.), Vaderlandsche geschiedenis voor de ieugd 21e dr Amsterdam [ca. 1895]. kl. 8°. E M°

Npoff (D C.), Dr. Schaepman in de Tweede Kamer der Staten Generaal Z. pl. [1880]. kl. 8". E M

Nylioff (D. C.), De toekomst van het pausdom. Culemborg 1878. 8°. E. M. Stemmen over staatk, en maatsch. vraagstukken. I, 12.

Obligntion L des fidelles de se confesser a leur curé, suivant le chap. 21 du Concile général de Latran IV, tenu en 121e Paris i674. kl. 8°. E M

Observalions sur 1'institut de la Société des Jésuites. Avignon 1761. kl. 81 Toegeschr. aan Pierre Claude de Neuville en Ch. Frey de Nf.uville.

Obseryations — Nouvelles — sur les jugemens rendus contre les Jesuites. Bourdeaux 1763. kl. 8°.

Ochinus (Bern.), Honderd vreemde en aardige voorstellingen • passende op de verdurvenheyd en misbruyken van den Pauzelijken gods-dienst, enz. In t Ital. beschr. Nu op nieus hervormd door 1. Arcerius Franeker 1654. 120. — Met pl. J

October — De 31ste — ï 517 herdacht in 1853. Amsterdam. 8°.

Oec-onoinia ~. Consiliorum Jesuiticorum — sive instructio ad principes de praxi et institutis patrum Jesuitarum. A relligioso quodam Italice pnmum conscr., nunc Lat. communicata. Helicone 1658. 40.

Oettinger (Ed. Mar.), Iconographia Mariana oder Versuch einer Literatur der wunderthatigen Marienbilder. Mit geschichtlichen Anmerkungen. Leipzig 1852. 8°.

Officia Sanctorum archiepiscopatus Ultrajectensis et episcopatuum

sufifraganeorum, Harlemensis, Daventriensis, etc. Digesta ad normam

reviarn Romani. 4 part. (1 vol.) Coloniae Agr., Amstelredami 171 o. 12 .

Officium Beatae Mariae Virginis, nuper reformatum, et Pii V. Pont Max ïussu editum. Antverpiae, ex off. Christ. Plantini 1574. kl. 8°. — Cum fig'.