is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philanthropos (Eugenes) [Joh. Sf.vffert], Secta Heroica Beatrix Reformatrix eademque Jesuiti-perda. S. 1. 1619. kl. 8°.

Phileinoii, Oranje en vaderland. Dichtstukje. Leeuwarden 1853. 8°.

Pliilipoit de La Mailelaiue (V.), Le pontificat de Grügoire VIL 2 tom. La Haye 1837. 120.

Philippona (Chr.), Feest-rede op het zilveren priester-jubilé van A. (1. Schweitzer, pastoor van St. Catharina te Amsterdam. Amsterdam. 1883. 8°.

Philippona (Louis), Drie opene brieven aan Particeps, schrijver van „De ongelukkigen van Iwt klooster van St. Agatha". 's Hertogenbosch 1865. kl. 8°.

I'liilippson (Mart.), La contre-révolution religieuse au XVIe siècle. Bruxelles etc. 1884. 8°.

Pliilippus II — Philippi II. Regis Catholici edictum de librorum prohibitorum catalogo observando. Antverpiae, ex off. Christ. Plantini 1570. 8°.

Philirenus (Christ.), Cleri Catholici per Foederatum Belgium, et archiepiscopi Sebasteni religio vindicata contra libellum memorialen! de statu et progressu Jansenismi in Hollandia, etc. Trajecti ad Rhen. 1703. kl. 8U.

Pliiloileiniis, Het Pinksterfeest in Mei 1853. Utrecht 1853. 8".

Philoiiiiieste ((ï. P.) [Gap.r. Peic.not], Predicatoriana ou rövélations singulières et amusantes sur les prédicateurs ... notamment dans les XVe, XVIe et XVIIe siècles, etc. Dijon 1841. 8°.

I'liiloiniipste Junior [Gust. Brunei ]. La papesse Jeanne. Étude historique et littér. Kd. augm. et ill. Bruxelles 1880. 8°.

Pliilopatris (Thf.oph.), Anatomie ofte ontledinghe van 't verderffelijck deseyn der hedendaechsche Paepsghesinde, teghen kercke en poletie, enz. Groeninghen 1644. 40. R. K.

Pia^ft (E.), Histoire de 1'établissement des Jésuites en France (1540—1640). Leiden 1893. 8°.

Piant'iani (I..), Het Rome der Pausen, zijn oorsprong, zijn ontwikkelingstoestanden. zijn intiem leven, enz. Amsterdam 1868. 8".

Picard (H.), Ken ernstig woord over volk en kerkstaat in ons vaderland, enz. Gorinchem 1853. 8n.

Picus Mirandiila ("Joan. Franc.), Vita Ilieronymi Savonarolae Ferrariensis, Ord. Praedicatorum, etc. 2 tom. (1 vol.) Parisiis 1674. kl. 8°. — Cum tab.

Fie IX — I •ettre enryclique de notre très-saint père le Pape — a tous les patriarches, les primats, etc. Paris 1864. 8°.

Lat. en fr. tekst.