is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pièees touchantes les Catholiques sujects des Estats des Provinces Unies du Pays-Bas, Munster 1644. 40.

Pier re Louis, évêque d'Arras, a 1'auteur de la brochure „Le Pape et le Congrès". Paris 1860. 8°.

Pierson (A.), Geschiedenis van het Roomsch-Katholicisme tot op het Concilie van Trente. 4 dln. Haarlem 1868—72. gr. 8". - Met pl.

IJe voornaamste godsdiensten.

Pierson (H.), Het Piusfeest op 16 Juni 1871 van Protestantsche zijde beschouwd, 's Hertogenbosch 1871. 8°. E. M.

Pigliius (Alb.), Hierarchiae ecclesiasticae assertio libris sex coniprehensa. Item componendorum dissidiorum et sarciendae in religione concordiae ratio. Omnia ab auth. recogn. Coloniae Agr., ap. haer. Am. Birckmanni 1572. f°.

Piiigsiiiiuiii (\V.), Santa Teresa de Jesus. Eine Studie iiber das Leben

und die Schriften der heiligen Theresia. Köln 1886. 8".

Görres-C iesellschaft.

Pinkstenveek — De — A°. 33 en 1853. Amsterdam 1853. 8*.

Pisanus (Alpji.), Nicaenum Concilium primum generale, in quatiior libros distinctum. Coloniae Agr., ap. haer. Arn. Birckmanni 1581. 8°.

Pitzipios (J. G.), Le Romanisme. Paris 1860. 8".

Pius IX — Allocutie van onzen heiligen vader —, in het geheim consistorie van 7 Maart 1853. Amsterdam. fn.

Lat. en Ned. tekst.

Pilis IX — I)e allocutie van Paus — ter aankondiging van het herstel der bisschopp. hierarchie in de Nederlanden, met eene historische toelichting, door J. I. Doedes. Utrecht 1853. 8". E. M.

, I)e allocutie enz. 3e dr. Utrecht 1853. 8°.

Pius IX, Apostolische brief, waarbij de bisschoppel. hierarchie in Ned. wordt hersteld. Amsterdam. pl°.

,,I)e Tijd", 6 April 1853.

Pius IX, Apostolische brief, behelzende de groote cxkoinmunikatie, uitgevaardigd 26 Maart 1860. Amsterdam 1S60. 8U. E. M.

Lat. en Xed. tekst.

Pius IX — Encykliek van Z. H. —• van 8 Dec. 1864, enz. Melden authentieken Lat. tekst. Amsterdam 1865. 8°.

2e uitg. Anïst. 1865. 8°. E. M.

Pius IX, Rondgaantle brief (encyclica) aan alle patriarchen, primaten, aartsbisschoppen, bisschoppen en andere ordinarissen in gemeenschap met den H. Stoel. Lat. tekst met Ned. overz. Amsterdam 1860. 8°.