is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Rome et les évêques de France. Paris 1861. 8°.

Rome tn de rabbijnen. Utrecht 1853. 8°.

Rome — Wat men van — te wachten heeft. Amsterdam [1853). 8°. Rome en de zending. Arnhem 1889. 8°. E. M.

Uitgcg. vanwege du Kvang. Maatsch.

Rouge (Joh.) — Het leven van —, door hemzelven beschreven. Uit het Hoogd. Amsterdam 1845. 8°. E. M.

Rouge (Jon.) — Regtvaardiging van —. Zwijndrecht 1845. s°- E. M.

Rouge (Joh.) — Regtvaardiging van —Uit het Hoogd. Amsterdam i845- 8°- E. M.

Rouge (Joh.) — Regtvaardiging van —. Uit het Hoogd. 2« dr. Amsterdam 1845. 8°. E. M.

Ronge (Joh.), Rome en het Breslauer Domkapittel. Amsterdam i845' 8°- E. M.

Rouge (Joh.), Toespraak. Uit het Hoogd. Zwijndrecht 1845. 8°- E. M.

Rouge, of „Zalig, die smaadheid lijden om des Heeren wil". Uit het Hoogd. Amsterdam 1845. 8°- E. M.

Rooinseli-Oatliolieisine — Het —. Utrecht 1853. 8°. 2<= dr. Utrecht 1853. 8°-

Roomseli-Catliolykeii — Aen alle — in het koningryk der Nederlanden. 's Hertogenbosch 1821. 8°.

Roomseh ('alIndijken — De — aan den Recensent ook der recensenten wegens de zeldzame verschijnsels, welke plaats hebben bij Anna Catharina Emmerich, Augustinesse te Duimen, en wegens hun gelooven aan mirakelen in de 19e eeuw. Amsterdam 1816. 8°. E. M.

Roomseli-Katliolieken — Hebben de — bij de invoering der bisschoppel. hierarchie gewonnen ? Z. pl. 1853. 120.

Roomseli-Kiitholüken — Aan de — dezer dagen. Door een Protestant [W. BilderdijkJ. Leyden 1823. 8°.

Rosa Jesuitica, oder Jesuitische Rottgesellen. Das ist; eine Frag, ob die zween Orden, der genandten Ritter, von der Heerscharen Jesu, und der Rosen-Creutzer ein einiger Orden sey, usw. Von einem getreuen Patrioten in forma epistolari an einen Freundt geschrieben, und nun in ofifenen Truck gegeben per J. P. D. a. S. Jesuitarum protectorem. Prag 1620. 40.

Roseoe (Wii.l.), Geschiedenis van het leven en de regering van Paus Leo X. Met aanm. van H. P. K. Henke. Naar het Eng. en Hoogd. 4 dln. Haarlem 1808—11. 8°. — Met portr.