is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Scheibier (Joh.), Probe der pabstischen Religion, usw. Giessen 1672. 8°. L. S.

Scheids-muur — Zal de — tusschen de Katholijken en Protestanten nog langer blijven staan ? Uit het Hoogd. door Herm. Tomas. 'sGravenhage 1823. 8°. E. M.

Scheltema (Jac.), Bijdrage tot de geschiedenis der Jesuiten in Nederland. 8°.

Arch. v. kerk. gesch., III. 1831.

Schenkel (Dan.), De goede zaak der Protestantsche kerk. In drie brieven. Uit het Hoogd. Utrecht 1853. 8°. E. M.

Sclierer (Georg.), De Luythersche bedelaers mantel: midtsgaders een wederlegh teghen twee Luythersche predicanten, ghenaemt Iac. Gerbrandsz. en Alex. Utzinger, enz. Vert. door een liefhebber van de Roomsche kerck. Brussel 1650. 8°. L. S.

Schets eener geschiedenis van de Roomsch-Kathol. oud-bisschoppel. klerezy in Ned. [Door H. Loos.] Utrecht 1853. 8°.

Schilder-konst — Wonderlijcke ende ongehoorde nieuw-gevonde —, dat is: een waerachtigh verhael van 't gheene hem met twee MinneBroeders-Monicken toe-ghedraghen heeft des nachts den 9 Oct. 1653 in de stadt Hagenou in 't Elsas, enz. Amsterdam 1654. 40.

Schifting (Ioann. Frid. Guil.), Theses. I, Ethica Jesuitarum illorum temporum conditione necessaria erat, si quem petierunt finem attingere voluerunt. II, Jesuitarum scientia omnibus in rebus politicis, eorumque merita in erudienda juventute magni fuerunt momenti, maximaque praebuerunt commoda. Halae 1794. 40.

Schinid (Heinr.), Geschichte der katholischen Kirche Deutschlands von der Mitte des 18 Jahrh. bis in die Gegenwart. München 1874. 8°.

Schmitt (I.), Döllinger, seine „Erklarung" und sein Anhang. Freiburg i. Br. 1871. 8°. E. M.

Schmitt (Ludw.), Der Kölner Theologe Nikolaus Stagefyr und der Franziskaner Nikolaus Herborn. Freiburg i. Br. 1896. 8°.

Ergiinzungshefte zu den „Stimmen aus Maria Laach", 67.

Schneeinaiin (Gerh.), Die Entstehung der thomistisch-molinistischen Controverse. Freiburg i./Br. 1879. 8°.

Ergiinzungshefte zu den „.Stimmen aus Maria-Laach", 9.

Schiieeniaiin (Gerh.), Die Freiheit und Unabhangigkeit der Kirche. 2« Aufl. Freiburg i./Br. 1867. 8°.

Die Encyclica Papst Pius' IX, 6.

Schneemaiiii (Gerh.), Die Irrthümer über die Ehe. Freiburg i./Br 1865. 8».

Die Encyclica Papst Pius' IX, 3.