is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tout Ie moiule a tort; ou jugement impartial d'une dame philosophe, sur 1'affaire présente desjésuites. [Par Abrassevin.] En France 1762. kl. 8°.

Trachala, I .avacrum conscientiae, in quo limpida sapientiae salutaris aqua potanda proponitur ad rite excipiendas confessiones, ad diluendas quascunque difficultates et anxietates in sacro tribunali occurrentes. Bambergae 1755. kl. 8°. — Cum tab.

Tractaet vande gheveynstheyt ofte vermaninghe aen alle Brabandtsche, Vlaemsche, ende andere natiën, die onder den Papisten woonachtigh zijn. Delf, by Ian Andriesz. z. j. 40. R. K.

Tractaetgen vande rechtveerdighe voorsienigheyt Gods: daer in ondersocht wort een seker geschrift van Heer Arnoux Iesuyt, met het welcke hy soeckt te bevvijsen, dat Calvinus Godt een autheur vande sonde maeckt. Door P. D[u] M[oulin]. Wt de Fr. tale overghes. Amstelredara, by Mart. Jansz. Brant 1617. 40.

Tractatus de proprietatibus Jesuitarum, continens doctrinae Jesuitarum preacipua capita, a doctis quibusdam theologis retexta, etc. Cui acc. Praelectiones a Guil. Whitakero adversus Bellarminum habitae, nunc in lucem ed. op. et stud. Conr. Deckheri. Oppenhemii 1611. kl. 8°.

Traeclisel (G.), Der Katholicismus seit der Reformation. Berlin 1875. 8°.

Deutsche Zcit- und Streit-Fragen, IV, 64.

Tragi-comoedie — Eene H. — ge-intituleert Den salighen Ignatius

de Loyola, oft Anti-Luther vertoont in t' Collegie der Iesuyten tot

Bruessel 1610 ende nu overghes. uyt den Frans. ex. Z.pl. 1610. 40. L.S.

Twee verschillende uitgaven.

Traitté historique sur le sujet de 1'excommunication et de la déposition des roys, etc. [Trad. de 1'Angl. de Thom. Barlow par J. B. de Rose.mond.J Paris 1681. kl. 8°.

Travailleur (Mr.) [H. M. Werker], Wat hebben wij van het Ecumenisch Concilie of de Algemeene Kerkvergadering te verwachten ? Amsterdam 1869. kl. 8°. E. M.

Trento (Franc.), Uitlegging van de hooge waarde van het H. Kruisteeken .... gevolgd van de Breve waarin Z. H. Pius IX een aflaat van 50 dagen verleent, enz. Naar het Ital. 3e dr. Amsterdam 1867. 12°.

Tretzel (W.), Evangelische raad tegen Roomsche verleiding. Een gesprek. Naar het Hoogd. Amsterdam z. j. kl. 8°.

Treurspel — Het schrikkelyk —, gespeelt door de Jezuwyten te Thoorn. Treurspel. Z. pl. [1725]. kl. 8°.

Trewmann (Friedr.) [Valer. Magnus], Abtritt dess Jesuiter Ordens von dem Geistlichen in das Weltliche, usw. In Patmo zu Engelstatt 1646. 12°.

Tri^autius (Nic.), De christiana expeditione apud Sinas suscepta ab Societate Jesu. Ex. Matth. Riccii commentarijs libri V. Ed. recens recogn. Coloniae 1617. 8°.