is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Turrianus (Franc.), Defensio locorum S. Scripturae de ecclesia Catholica, et eius pastore episcopo Romano, B. Petri, principis apostolorum, successore, libri duo. Adversus nugatorias cavillationes Ant. Sadeelis Lutherani. Coloniae Agr., ap. haer. Am. Birckmanni 1580. 40.

Turrianus (Franc.), Contra Andr. Volanum Polonum Calvini discipulum de Sanctissima Eucharistia tractatus. Eiusd. contra eundem Volanum et omnes Metonymicos alter tract. de eadem Sanct. Eucharistia. Parisiis, ap. Seb. Nivellium 1577. 8°.

Turrianus (Luis.), Selectarum disputationum in theologiam scholasticam, positivam et moralem, partes II. Lugduni 1634. f°.

Tursellinus (IIor.), Apostolisches Leben und Thaten dess heiligen Francisci Xaverii, der Societet Jesu, Indianer Apostels. In siben lïüchern erstlich in Lat. beschriben, und in die Teutsche Sprach durch Mart. Hueber tibers. Anjetzo mit Zusatzen vermehret. München 1674. 40. — Mit Titelb.

Tursellinus (Hor.), Lauretanae historiae libri quinque. Moguntiae, ap. Balth. Lippium, sumpt. Arn. Mylii 1599. 8°.

Twisek (Piet. Jansz.), Korte verdediginge van een boeckxken, gheintit.: Ontdeckinge des pausdoms, enz. Haerlem 1646. 8°.

Twisek (Piet, Jansz.), Ontdeckinghe des pausdoms, vervatende een verklaringtie van de voornaemste plaetsen der H. Schrift, de welcke op den Paus ende sijnen aenhang slaen; waer in betoont wort, dat hy met de sijne is den Antichrist, enz. Haerlem 1646. 8°.

Tjlkowski (Adalb.), Jugum grave super omnes filios Adam, e S.S. Patrum verbis formatum. Ed. ia in Germania. Augustae Vind. 1720. 120.

Tzseliirner, Conversion de families Catholiques-Romaines dans le grand-duche1 de Bade au Chistianisme Évangélique. Trad. de 1'Allem. et enrichi de notes par un Catholique Ecclectique. Liége 1825. 8°.

Uitkomst — De — eener politieke opvoeding, gegeven door een doctor in de medicijnen. Eene bladzijde uit de geschiedenis van „De Tijd", door een oud discipel [P. Dekker Jr.]. Amsterdam 1856. 8°.

Uitnoodiging aan alle Protest, kerkgenootschappen tot eene openbare godsdienstige viering van 31 Oct., den gedenkdag der gezegende kerkhervorming. Amsterdam [1853]. 8°-

Ulenbergius (Casp.), Graves et justae causae, cur Catholicis in communione veteris, eiusque veri Christianismi, constanter usque ad vitae finem permanendum sit, etc. Coloniae, ap. Gerv. Calenium et haer. Ioann. Quentelii 1589. 8°i

Ulliliaiin (C.) en A. Hauber, Gedachten over de Duitsch-Katholieke beweging. Met eene voorstelling van de geschiedenis der R. K.kerk door Alb. van Toorenenbergen. Utrecht 1845. 8°. E. M.

Uil man 11 (C.), Het leerstelsel der Roomsch-Katholieke kerk: „Buiten de kerk geene zaligheid" beoordeeld, enz. Vert. door B. te Gempt. Amsterdam 1853. 8°.