is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wieluiians (Aug.), Brabantia Mariana tripartita. Antverpiae 1632. 40.

W ien moet men gelooven? Vraag van een' waren Catholijk met het antwoord der kerk. 2« dr. Meppel 1854. 120, E. M.

Wierbitsky (Corvin), De papenspiegel, vertoonende de Roomsclie kerk in hare ware gedaante. Naar hat Hoogd. Amsterdam 187-?. 8". — Met pl.

Wilde (W.), Anselmus, spiritisch wonderverhaal, voorgedragen door den heer S. F. W. Roorda van Eysinga, toegelicht, 's Hertogenbosch 1873. 8°-

Studiën op godsd. wetensch. en letterk. gebied, VI.

Wilde (W.), De geloofsvervolging der XVIe eeuw in de Nederlanden, 's Hertogenbosch 1877. 8°.

Studiën op godsd. wetensch. en letterk. gebied, IX.

Wilde (W.), De gewetensvrijheid in Nederland op het einde der XVJe eeuw. 's Hertogenbosch 1877. 8°.

Studiën op godsd. wetensch. en letterk. gebied, X.

Wilde (VV.), De Haagsche Synode (1873—74)i of de kerkelijke verdeeldheid. 's Hertogenbosch 1874. 8°.

Studiën op godsd. wetensch. en letterk. gebied, VII.

M ilde (W.), De moderne wondervrees door de geschiedenis en de rede veroordeeld, 's Hertogenbosch 1873. 8°.

Studiën op godsd. wetensch. en letterk. gebied, V.

Wilde (W.), J. L. Motley en zijne portretten, 's Hertogenbosch 1876. 8°.

Studiën op godsd. wetensch. en letterk. gebied, VIII.

W ilde (W.), Eenige resultaten der moderne wetenschap voor de vierschaar van het geloof en de rede. 's Hertogenbosch 1875. 8°.

Studiën op godsd. wetensch. en letterk. gebied, VII.

W ilde (W.), De bekomst uit het verleden of ijdele hoop van Rome's bestrijders, 's Hertogenbosch 1872. 8°.

Studiën op godsd. wetensch. en letterk. gebied, V.

Wilhelmus — 't — der Geuzen. Amsterdam 11853]. 8°. E. M.

Wilkens (C. A.). Fray Luis de Leon. Eine Biographie aus der Geschichte der spanischen Inquisition und Kirche itn ióen Jahrh. Halle 1866. 8°.

Willem III — Aan Z. M. Koning — na zijn verblijf te Amsterdam, in April 1853. Amsterdam. 8°.

Willems (C.), Wallfahrt nach Trier. Geschichte des hl. Rockes und Andachtsübungen zur Pilgerfahrt. Nebst Nachtrage enth. Bilder usw. Trier 1891. 8°.

Willems (C. J.), De ingeving der H. Schrift en de bijstand van den H. Geest aan de kerk toegezegd, 's Hertogenbosch 1877. 8°.

Studiën op godsd. wetensch. en letterk. gebied, IX.