is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zimmeriiian (J. Decker), Het grondbeginsel der Protestantsche kerk op aanleiding van het vertoog van den heer J. G. Ie Sage ten Broek over de voortreffelijkheid der Katholijke leer, behandeld in eene leerr. Utrecht 1816. 8°. E M

Ziramerman (J. Decker), Zij is vast gegrond op de heilige bergen Beschouwing der Evangeliesch (Luthersche) kerk. Utrecht 1853. 8°.'

ZuldeiSa Jezuïeten"rechtvaardiging. De Jezuïeten-gruwelen" van A. B. de B. getoetst aan de geschiedenis. Afl. 1— . Utrecht 1900— . 8°.

Zuidema (W.), Het wonder der Heilige Stede van Amsterdam. Amsterdam 1900. 8°. — Met pl.

Zuidema (W.), De zedeleer der Jezuïeten. Utrecht [1897]. 8°.

Zwitserland en de Jezuïtenvraag. In brieven. Uit het Hoogd. Arnhem 1845. 8°.

Zwitserland, ten waarschuwend voorbeeld voor Protestanten en Katholijken. Amsterdam 1845. 8°- E. M.

„Zü zullen het niet hebben, het vrije Nederland." Een Holl. brief aan den Paus van Rome. Tiel 1853. 8°. E. M

Advertisscment aux fidelles sur la déposition du Sieur Cahier du S. Ministère de 1'Evangile, & sur sa révolte. [Par Franc, de Laubéran de Montigny.] S. 1. 1595. kl. 8°.

Alberdingk Thyin (P. P. M.), De vroolijke historie van Ph. van Marnix, Heer van Ste-Aldegonde en zijne vrienden. Leuven 1876. 8°.

Alcoran — L' — des Cordeliers, tant en Lat. qu'en Franc. C'est a dire, recueil des plus notables bourdes et blasphèmes de ceux qui ont osé comparer S. Fran^ois a Jésus Christ, tiré [par Erasme AlbéreI du grand Livre des conformitez, jadis composé par frère Barthelemi de Pise. [Trad. en Frant. par Conr. Badius.1 Nouv. éd. om. de üe. 2 tom. Amsterdam 1734. 8°.

Allard (H. J.), De catacomben te Geulhem onder Bergh-Terbliit Amsterdam 1877. 8°. — Met titelpl.

Ammann (F. I.), Duivelsbezweringen, geesten-verbanningen, wijdingen en tooverijen der Kapucijners. Uit het Hoogd. Doesborgh 1843. 8°.

Animadversiones — De potestate temporali Romani Pontificis

Hagae-Com. 1862. 8°.

Annales canonicorum regularium S. Augustini, ordinis S. Crucis. Coll.,

dispos., ïll. Corn. Rud. Hermans. 3 tom. Silvae-Ducis iS'ïS. 8°

Cum tab.