is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Antwoord — Berijmd — op „De gevolgen eener biecht, of het ontmaskerde spook, enz." Arnhem [1851]. kl. 8U.

Antwoord op de klagte van den thesaurier der Broederschap van de H. Rosa, Mr. L. D. Storm, over de miskenning der regten van de Roomsch-Katholieken. Z. pl. en j. 8°.

Antwoort — Krachtige — op de flaeuwe t'samenspraek tusschen de Duyvel en de eerste Paus van Romen, nu sedert weynig dagen uytgeg tot Amsterdam. Antwerpen 1683. 4°-

Apologie — Groote — ofte verdedig-schrift van Petrus Codde, aertsbisschop van Sebasten: behelsende de opwerpingen hem te Romen voorgedragen, te samen met syne antwoordden : en eenige voordere verdedingen van de selfde. Emerick 1703. 4°.

Arias Montanus (Bened.), Dictatum christianum, sive communes et aptae discipulorum Christi omnium partes. Antverpiae, ex off. Christ Plantini 1575. kl. 8°.

Asmodé [Joh. de Vries], Het wassenbeeldenspel, voorstellende: de nieuwe ministers en de nieuwe bisschoppen. Amsterdam 1853. 8°.

Asmodée [Joh. de Vries], Eene nieuwe groep in het wassenbeeldenspel voorstellende: de groene Tweede Kamerleden en hunnen aanhang! Amsterdam 1853. 8°.

Asmodée [Joh. de Vries], Sprekende beelden. Eene laatste voorstelling in het wassenbeeldenspel. Amsterdam [1853], 8°.

Autorité — De 1' — du clergé, et du pouvoir du magistrat politique, sur 1'exercice des fonctions du ministère ecclésiastique. Par M.**, avocat au Parlement [Fr. Richer]. 2 part. (1 vol.) Amsterdam 1766. 120.

Beteekenis — Over de ware — van het „Oranje boven". Een woord aan J. A. Alberdingk Thym over zijne brochure: Een weinig Amsterdamsche kritiek. Amsterdam 1863. 8°.

Bibeln — „Wenn man Euch — bringt, werft sie ins Feuer!" Worte des kathol. Missionars Hasslacher. 3e Aufl. Cöln 1851. 8°.

Binterim (A. J.), Die geheimen Vorschriften der Jesuiten (Monita secreta Soc. Jesu). Ein altes Lügenwerk, jetzt in Norddeutschland neu aufgestellt. Düsseldorf 1853. 8°.

Bischof (Mart.), Een St. Janspenning voor den Vrijmetselaar of een St. Pieterspenning voor den Paus ? Uit het Hoogd. door j. l. Terneden. Amsterdam 1874. 8°.

Blank etzel — Het — der hoere van Babel afgeligt, enz. Door een geweezenen pastoor der Roomsche Kerk in de Palts naby Cruezenach. [Joh. Jac. Wagenaer.] Z. pl. 1782. 8°.

Bloedtstortinglien — Vijfthien — ons Heeren Jesu Christi. Amsterdam, by Corn. Dircksz. Cool z. j. 8°.