is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hurter (H.), Nomenclator literarius recentioris theologias catholicae theo

Tnn'XH!ben^ ^-inde a Concilio Tridentino8 floruerun'^tate" natione, disciplims distinctos. 3 tom. (5 vol.) Oeniponte 1871—86. 8°.'

Hurter (H.), Nomenclator literarius recentioris theologiae catholicae theo logos exhibens [qui inde a Concilio Tridentino florueruntl aetate natione d.sopinis distinctos. 4 tom. Ed. alt, Oeniponte^S-oo. 8«.' I III, 1564—1894. IV, 1109—1563.

Jaskowski (Friedr.), Der heilige Rock von Trier, gerichtet von seinen eigenen Freunden. Saarbrücken 1891. 8». ""et von seinen

Je^n^Liïi>é^» Fran?1S^Ue' Histoire contemporaine de 1'enseienement et de éducation cléncale et monastique. Paris 1879. go 8

Jesuit — Der — vor dem Richterstuhle des Herrn Joh. Iac Moser konigl. dan. Etatsrath. Berlin usw. 1774. kl. 8". '

Jesuiten — De — in Nederland. Bevattende: i» De geheime instructien van de Societeit Jesu, ten dienste der Ned Jesuiten • 2 . Verhaal van een' schandelijken diefstal, enz. Utrecht '1845. 8°!

'°Mtïdè nïïe,"'e N' v, "l,L protesMtijehtn Kirehen-

cvLr„

Ro»" NeS,Thd. 0^*8™ A;gra ™}m-

'«rSSr- nnhil' h°oC est eximius p- Hyacinthus Berg s. J quando

praete«Ze J" ' "i ira' 'nvidia' ra'ie'

E, 1 ?■ u adversus themata historica duo Georgii Christ!

solidavit8 manltafls> judl«i, doctrinae junxit, construxit ac

so'davit A parvo magistro, magno veritatis amatore, aequis et litteratis rerum aestimatoribus expositum. S. 1. 1773. 4°

Jesuitismus und Protestantismus. Die Realisation der geheimen Plane

VOn R?m naCh BerIin' USW" Vom'veSr von „jesus der Essaer , usw. Leipzig 1852, 8°.

Jezuitenboe^e. Uit het Hoogd. door J. c. J. Raabé. Amsterdam

Johanna — Pausin —. Utrecht 1853. 8°. E M

~ Het — en de Onbevlekte Ontvangenis. Twee vraeen des ij s. Door een Katholiek [VV. A. Kroon]. Amsterdam 1855. 8°.

K'3LhJ' .BosCH\THet nationale feest ter herinnering aan de laatste

Thiim Fen l"™' ."T ^ ^ VaD J- A- Alberdbgk

jm. Een misverstand uit den weg geruimd. Amsterdam 1872. 8°.

KAmst^dIaair842 h1o.ik * R°°mSCh Cath°Hjke ~ Verlaten? f dr.

E. M.

K VAN,)-'., Na. veerti8 jaren- Een terugblik op het

Vka,lBe„ ;iC3°P,st'' ' ™ 8CVO'gen