is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lettre d un curé de Rouen [Ch. Dufour] a un curé de la campagne sur le procédé des curez de ladite ville: contre la doctrine de quelques Casuistes, etc. Paris 1656. 40. e. M

Leven Het - der kerk. Een vervolg op Het leven van Jezus van Renan. Uit het Hoogd. Kampen 1864. 8°. E. M.

Libri (G.), De Fransche geestelijkheid onder den invloed van de Jezuïten. Uit het Fr. Met aant. van Toxandrios IE. B. SwalueI Amsterdam 1844. 8°.

Lobman (A. F. de Savornin), De staatsschool en de Roomsche kerk. Utrecht 1875. 8°.

Ludovicus Granutensis, Introductionis ad symbolum fidei libri quatuor, etc. A Ioann. Paul. Gallucio ex Ital. sermone Lat. donati. Nunc pnmum in Germania ed. Coloniae, ap. Gerv. Calenium et haer. Ioann. Quenteln 1588. 40.

Ludovicus Granatensis, Memoriale vitae christianae, in duas partes divisum: Una cum adiunctis duobus, seu appendicibus, de eadem materia. Ex ïdiomate Ital. in Lat. transfusum opera Mich. ab Isselt. Coloniae, ap. Gerv. Calenium et haer. Ioann. Quentelii 1589. 120.

Liiilovieus Granatensis, De oratione et meditatione libri quatuor. Hisp. conscripti, inde in Ital. versi, nunc Lat. facti, opera Mich. ab Isselt. 2 vol. Coloniae Agr., in off. Birckmannica, sumpt. Am. Myln 1588. 12°.

Magnus (Valer.), Apologia contra imposturas Jesuitarum. Ad majorem glonam Dei. Cui acc. ejusd. epistola ad P. Lud. a Salice. S 1 et a. i2°.

Magnus (Valer.), Apologia contra imposturas Jesuitarum ad majorem glonam Dei. Cui acc. ejusd. epistolae IV. S. 1. e. a. 12°.

Magnus (Valer.), Verantwortung wider der Jesuiter Betriegereyen, zu Aussbreitung göttlicher Ehre. Sampt einem Schreiben ... an P. Ludw. a Salice. Auss Lat. Sprach übers. Mit Hinzufügung etlich anderer Schreiben, usw. O. O. 1661. 120.

Manuale parochorum et aliorum curam animarum habentium, complectens omnium sacramentorum rationem, naturam, etc. Pro provincia Sahsburgensi. [Opera Fel. Ninguardae.] Ingolstadii, ex off Dav Sartorii 1582. 40.

Maronier (J. H.), Het Pausdom in de Middeleeuwen. Doetinchem i898. 8°. E M Uitgeg. door de Evangelische Maatsch.

Maronier (J. H.), De pauselijke onfeilbaarheid. Leeuwarden 1900. 8°.

E. M.

Maronier (J. H.), De schenking van Konstantijn. Leeuwarden 1900. 8°.

E. M.