is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Martensen (H.), Katholicismus und Protestantismus. Ein evaneelisches Zeugniss. Aus dem Dan. Gütersloh 1874. 8°.

Masen (JAC.), Speculum imaginum veritatis occuitae, exhibens symbola hieroglyphica, emblemata, aenigmata, omni, tam materiae quam formae

1650 8°eXem SlmUl' 30 praeceptis illustratum. Coloniae Ubior.

Massülon, Conférences et discours synodaux sur les principaux devoirs

u-etf0?^^11^- • CC Un, ,reCnei' de manderriens sur différens sujets. 2 tom. Paris 1770. kl. 8°.

Massis (Did. Ger. Guil. Muller), De Justini Febronii libro: Destatu Ecclesiae et legitima Romani Pontificis potestate, sive de Joh. Nic. Honthemio strenuo libertatis ecclesiasticae vindice. Trajecti ad Rhen 1003. 8» — Diss.

Mayor (John E. B.), Franz Heinrich Reusch. Cambridge 1901. 8°.

MCJer ('*"HE°D-),. Die Grundsatze der Sittlichkeit und des Rechts. Nach Frefbuargei./Br.T868y 80US § V" verzeich°^" Irrthümer beleuchtet.

Die Encyclica Papst Pius' IX, 9.

Middleton (Convers), Lettre écrite de Rome, oü 1'on montre 1'exacte conformite qu il y a entre le Papisme et la religion des Romains daujourdhin, dénvee de leurs ancêtres payens. Avec un discours preliminaire etc. Trad. de 1'Angl. Amsterdam 1744. 120.

^VenaLm0^^ go^'™1118 Sanctorum Belg»- Lovanii, ap. Hier.

Mosselmans (B. C. J.), Het ultramontanisme. Eene toespraak in eene openbare vergadering. Arnhem z. j. 8°. e. M

Nagalm van het te Breukelen en op vele andere plaatsen gevierde April-feest. Harderwijk 1872. 8°. 6

Oeconomica christiana. Summa der godliker scrifturen. Het oudste Ned. verboden boek. 1523. Toegel. en uitgeg. door J. J van Toorenenbergen. Leiden 1882. 8°.

Monumenta reformationis Belgicae. Tom I.

Onderzoek — Nauwkeurig en regtzinnig of het voor de Roomsche religie, en voor den Staet der Vereenigde Nederlanden, nodig en dienstig is vrijheyd van kerkelijke bedieningen aen religieusen, en byzonderhjk aen Jesuiten, aldaer te vergunnen. Opgesteld door M. v. C. Pr. Emmerik 1703. 40.

en bemoediging aan Neêrlands Protestanten. Groningen

Pape (C. VV.), Het Protestantisme en zijne betrekking tot den staat, s Hertogenbosch 1853. 8°. E M

Papen droom, en desselfs verklaring. Z. pl. e. j. pi».