is toegevoegd aan je favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Societas Jesu Provinciae Germaniae Superioris in sua Collegia distributae. Augustae Vind., Joh. Dan. Herz direxit et exc. S. a. kl. 8°. obl.

Veertig afbeeldingen met kaartje en titelpl.

Socolovius (Stan.), De verae et falsae ecclesiae discrimine

libri tres, ex sacris scripturis, vetustissimorumque Patrum sententiis coll. ac concinnati. Quibus adj'. est pro dignoscendis et fugiendis falsis dogmatibus eiusd. concio. Aed. 2a. Coloniae, ap. Mat. Cholinum 1584. 8°.

Spengler (F. R.), Geschiedenis van het klooster St. Agatha. Met nl. Utrecht 1863. 8°.

Spruyt (C. B.), In geen geval een ultramontaan! Een woord aan de Protestantsche kiezers. Amsterdam 1888. 8°.

Statuta Hospitalis Hierusalem. — Index materierum quae in toto volumine

continentur. Per fratrem Ptolem. Veltronium. Romae ic88. f».

Cum tab.

Staudenmaier (Fr. A.), Das Wesen der katholischen Kirche. Mit Rücksicht auf ihre Gegner dargestellt. 2« Aufl. Arnheim 1851. 8°.

Steplianiis, Winton. episc., Confutatio cavillationum, quibus Sacrosanctü Sacramentum, ab impiis Capharnaitis impeti solet. Ed alt. Lovanii ap. Petr. Colonaeum 1554. 8°.

Stiinmen aus Maria-Laach, Katholische Monatschrift I Kathol. Blatterl. Bd. I—XLI, XLVI—LVI. Register Bd. I—XXV. Freiburg i. B. 1871—91, 94—99- 8°.

. Erganzungsheft 1—49, 56, 58, 62, 67. Freib. i. B.

1877—96. 8°.

Swalue (E. B.), De Protestantsche en Katholieke volken, in hunnen burgerlijken, stoffelijken .... toestand tijdens en na den Munstersche vrede tot op onzen tijd, met elkander vergeleken. Z. pl. en j. 8°. E. M.

Tliureau-Dangin (Paul), La renaissance catholique en Angleterre au XlXe siècle. ie part. Newman et le mouvement d'Oxford. Paris 1899. 8°.

Tideman Jzn. (B.), Het Jesuitisme in strijd met Rome. Eene getuigenis der geschiedenis. Amsterdam 1873. 8°. E. M.

t kamen-spraeck tusschen de Duyvel en de eerste Paus van Romen. Amsterdam, by Joch. van Dijck 1683. 4°- — Met titelpl.

Tungerssheyin von Ochsenfart (Hier.), Antwort auf Jorgen Schonigê von Eylenburg tzuschreyben. O. O. 1523. 4°. L. S.

Verdediging van P. J. F. de Geest, gewezen R. priester. Door een onpartijdige protestant en een Roomsche regtsgeleerde, enz. Amsterdam [ca. 1854]. 8°.

Vivat de Geus! Een liedeken enz. Tiel 1853. 8°. E. M,