is toegevoegd aan uw favorieten.

Boeken en brochures over de Roomsch-Katholieke Kerk in 't algemeen en de Orde der Jezuïeten in 't bijzonder

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V°r"f "aA,manAak voor Nederlandsche Katholieken, bijeengebracht door ■I? ; A j- Alberdingk Thijm en H. J. C. van Nouhujjs. ie—39e jaar Met bladwijzer 1852—86 door p. h. van Born Amsterdam 1852—90. kl. 8°. — Met pl.

Vervolgd als: Het jaarboekje van Alberdingk Thijm.

VrSS: uwcSr.ss""'"l» Ee°erns,ig "oor<i "n de kirars in

■\uuren (J. van), Narede naar aanleiding van eene leer- en feest-rede van den Jezuit A. Frentrop en den predikant J. C. Zaalberg, meteen voorw. aan J. C. H. Muré. Amsterdam 1856. 8». g'

— T»jdschrift onder dir. van H.J. A. M. Schaepman W. J. F. Nuyens. Jaarg. I—XV. Haarlem, Utrecht 1871—85. 8°.

jaarg. i—iii. o. d. t.: De wachter.

W ensing (J. H.), Antwoord aan N. C. Kist. 's Gravenhage 1845. 8°. E. M.

Willems (C.), Der hl. Rock zu Trier. Eine archaologisch-historische Untersuchung. Trier 1891. 8°.

^ °°r^ "Z ,E^n 7~TTaan de Katholieke kiezers van Nederland. Door een Katholiek, s Hertogenbosch 1875. 8°.

^r-?rdu~ de ons bedreigende invoering der bisschoppe¬

lijke hierarchie. Z. pl. [1853]. 8°.

Zaalberg Pz. (J. C.), De Sint Pieterskerk te Rome. Schetsen en omtrekken. Utrecht 1857. 8°.