is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

PROVINCIËN „ „

BIJZONDERHEDEN

GEMEENTEN. betrekking hebbende op de tiend-opbrengst in 1898.

;|

OVERIJSEL.

Gram stergen Hier hebben «een verknopingen van tiendvruchten plaats gehad. In die gemeenten

Ambt-Hardenberg. komen wel tienden voor, welke evenwel in eigendom toebehooren aan landbouwers

Stad-Hardenberg. uit dezelfde streek, door wie de vruchten zelt ingezameld worden.

otad-Ommen. Omtrent de belangrijkheid dezer tienden kunnen geene betrouwbare gegevens verstrekt

worden.

Enschede Aan dit kantoor zijn dit jaar geen akten van tiendverkooping of verpachting geregistreerd.

Kampen Onder dit kantoor hebben nimmer verpachtingen van tiendrecht plaats.

Raalte Aan dit kantoor is geen enkele openbare tiendverpachting bekend.

Steenwijk In den kring van dit kantoor worden geen tiendverpachtingen gehouden.

GELDERLAND.

Steenderen Op het Schiphorstertiend (Part) onder Steenderen, is geboden ƒ 24.— niet gegund.

Zutfen Kroondomein- of Staatsdomein-tienden onder dit kantoor gelegen worden niet publiek

verpacht of verkocht.

Lochem Aan dit kantoor is geene enkele openbare tiendverpachting bekend.

Terborg (gem. Wisch). Aan dit kantoor zijn geen akten houdende tiendverpachtingen geregistreerd.

ZUID-HOLLAND.

's-Gravenhage Aan dit kantoor zijn geen verpachtingen van tienden geregistreerd.

Leiden Idem.

Rotterdam ' Idem.

ZEELAND.

Hulst Onder dit kantoor hebben geen openbare verpachtingen van tiendvruchten plaats

gehad.

Oostburg Aan dit kantoor zijn geen tiendverpachtingen geregistreerd en voor zoover bekend is

bestaan in den kring daarvan ook geen tienden.

Tolen Het Staatsdomein heeft geen tienden in eigendom onder het kantoor Tolen.

De tienden onder St. Filipsland, van zeer gering belang, worden jaarlijks ondershands verpacht aan de tiendplichtigen.