is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

—i, — —=T= ——-

Dagteekening Kapitaalswaarde

der akte waarin aangenomen bij:

PRC\ INCIE 0f datum Van het

OMSCHRIJVING overlijden waarop

EN als waarde van het akte van aangifte

VAN HET tiendrecht koop en akt,e

GEMEENTE werd aangenomen ver^°P V00r

OVERGEGANE TIENDRECHT. het bedrag, anderen van het recht

waabin gbleüKN. : vermeld in één soort- , ...

der drie volgende gelijken <*he>ding. van kolommen. successie.

'ii !

ZEELAND- 1 i

118. Poortvliet Een hoek tienden genaamd Engelaarsdtfk.

V. van '/< in 39 24 A der tienden van het Groote J

Zand; »/« 'I* van »/„ in de tienden van den ' o, t„,lllflr: 1SSq _ __ 07s(>

Hoenderhoek en 6 volgende hoeken, als: de , i'o AnimstnH 1S8<I

Beerenhoek, 3 hoeken ten einde de Kleine l Al,eu8tus 188J - 2'o(J ~

Krenge, de halve Groote Krenge, Wolfehoek en J /

Geestnuishoek.

119. Idem j V» en '/» in '/s tienden van den hoek over de

Vliet. De opbrengst eener tiendheffing groot j

39.43 A. vooruit, alsrnede% van het overschietende f . I

in de nog onafgekochte tiendblokken,genaamd: } J Januari 1890 II — — 12312

Hoek over en achter Snabbe, Arend-Huigenhoek, I 5 Juni 1890 — 12312 —

en Klaas van Bteenlandspolder. |

| V«8 in het tiendblok genaamd „Het groote Zand".

120. Idem ... Het tiendrecht in den hoek voor Marinus Blok. 1 Februari 1893 10 — —

121. Scherpenisse Va der tienden in den Gaarhoek van den Zouten Februari 1894 3800 — —

polder en 7J/«in 9 hoeken allodiale tienden onder Westkerke, nl. Bohbeveelshoek, Danker Jacobshoek, Jan van Rillandslioek, Abeelhoek,

Jan Lemzenhoek of Kievitshoek, Oost- en West Matthijshoek, Huigaardsenhoek en Joorenlioek.

122. Idem ■ • • • % der tienden in den Gaarhoek van den Zouten- 18 November 1891 — — 3020

polder en "/>no in 9 hoeken allodiale tienden 7 Mei 1892 — 3020 —

onder Westkerke, n.1. Bobbeveelslioek, Danker

Jacobshoek, Jan van Rillandshoek, Abeelhoek,

Jan Lemzenhoek of Kievitshoek, Oost- en West

Matthijshoek, Huigaardsenhoek en Joorenhoek.

i !

123. Idem ! V< in 9 hoeken enz. bovengenoemd. 28 December 1895 — — 2628

124. Idem I Idem. ,j Maart 1896 2981 — —

125. Idem I Idem. 28 Juli 1886 — 3100 —

1 '

126. St. Annaland De lammertienden. 10 November 1893 100 — —

127. Idem • •• i 3/sin de tiendklainpen, genaamd: deLookmanshoek, , 30 December 1893 — 9452 —

de Vroonstede, de Heulblok, de Steenblok, de Reigerfgathoek, Heerenplaat, de Jacopcopcom-

mershoek en de Cornelis Steijnshoek. '

128. Idem */i in 4/i in de tiendklampen: de Groote Pluimpot Idem — 2700 —

en de Groote Breedenvliet.

129. Idem . • • • '/» in de tiendklampen in den Suzannapolder, Idem — 1800 —

genaamd de Voorhoek en den Achterhoek.

130. Idem De tiendklamp de Dorpshoek. Idem — 2000

. '

131. Idem • • ■ l/i in '/» in de Schoof- en Smaltienden in den 5 Maart 1896 — — 823

eersten en tweeden hoek in den Suzannapolder. j 5 December 1896 , — 823 —