is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dagteekening Kapitaals w aarde.

der akte waarin aangenomen bij:

PROVINCIE __ of datum van het

OMSCHRIJVING overlijden waarop

e v als waarde van liet akte van aangifte

VAN HKT tiendrecht koop en akte i

verkoop vuur

GEMEENTE werd aangenomen of

OVERGEGANE TIENDRECHT. het bedrag, anderen van het recht

waarin gelegen. vermeld in één soort- scheidi van

der drie volgende

kolommen. tlteL successie

L I f f-

ZEELAND.

132. Zonnemaire '/3 in de tienden gelegen in den polder en onder 23 December 1891 — — 8976

de gemeente Zonnemaire, bestaande uit de ^ Juni 1892 8970 —

navolgende blokken: Oost-, Peere-,Stoffel Adriaan Oorselblok, Lodewijks bevang, de HakeMoolblok,

Wouter Gerrit bevang, Schraphage bevang,

't Hoopje aan 't Ylwater, Quitusblok, Vagersblok.

Huig Jan Konijoenbevang, Pad- en Vroonblok,

Marinus Jacobsbevang. Ronden en Varkensblok,

't Hoopje aan 't Hof en aan de Noordzijde,

I'older en Sluisblok, Kerkblok en 't Hoopje aan liet Moerland.

133. Idem '/« in '/u in het tiendrecht van de blokken genaamd 26 Januari 1898 470 — —

Oost- en Peereblok, Stort'el Adriaan Oorselbevang,

Leene Wijksteebevang, Moolblok, Wouter Gerrits bevang, Hoopje achter 't Ylwater, Huigen Jan Konijn, Padblok, Vroone, Marynus Jacobs bevang,

Rondeblok, Varkens- en 1'oldersblok te Zonnemaire.

NOOBD-BBABANT.

134. Andel '/« in het tiendrecht onder Op- en Neder Andel, 22 Maart 1887 — — 2712

bestaande uit de blokken de Ramet. de Riet- 25 Januari 1893 — 1300 —

kampen, het Dijkblok, de Andelsche weide het

Oostblok op de Andelsche hoogte, het Middelste

blok aldaar, het Westblok aldaar, het Andeler-

broek, de Zaadtiend en de Garsttiend ouder Andel.

135. Berlikum y» in de Braaktiend en de Vaartsclie Tiend. 31 Juli 1889 — 780

'/, in dezelfde tienden. 5 April 1894 — — 780

130. Dinteloord De tiend van Sectie C. No. 156, 181, 182, 203, 204,

123 ft 142, 151 ft 153.

De tiend van Sectie C. No. 122, 143 ft 150.

„ C. „ 107 ft 121.

„ „ „ „ C. „ 97 a 106, D. Nos. 223

235.

„ „ „ „ D. „ 172, 177, 187 ft 196,199,

200, 204, 248, 249.

„ E. „ 196,209 a 221,286 ft 293.

J „ „ E. „ 197 ft 199, 201 ft 203,

205 ft 208, 260 en 261. f ^ im _ | _ 7M30

" " ;; : g'. I 5!V5S, 137ai55, Augustus 1892 - i 75530

156, 157.

„ ., „ „ G. „ 116 ft 118, F. 452 ft 476.

„ F. „ 477 ft 486, 488 ft 503,

503», 504 ft 507,898,899.

„ E. „ 140 ft 144, 104 ft 117,

F. 510 ft 515. 974 ft 977.

„ „ „ „ e. „ 77 ft 79, 81, 84 ft 89,

92 ft 103, 283 ft 285, ; !

300 ft 303.

„ d. „ 147 ft 171, e. 90, 91. | j jj