is toegevoegd aan uw favorieten.

Verslag der commissie 'Tiendrecht'

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Slotsommen voor de tiendrechten, welke bij scheiding verkregen werden:

VaD 1 1" T';;;;;: { um ',U 'Cheidin9 0Veraegane tiend**ht(en), *°ude(») dus bij gedwongen afkoop geen opleveren een voordeel.

1 » 188' „ 3 400 1' " " " " " " »

1 „ 1888 „ 2.100 „ „ " " - - "

„de 10 „1889 ,202.347 ,, . "

„ » 8 „ 1890 „ „178.112 „ „ " " " " " » »

„ „ 13 „ 1891 „ M 73.860,, " " " " " " " " " " van tezamen ƒ 6.129

.. .< 12 „ 1892 160.733 " " " " " " " " J " " « 8.029

„ „ 15 „ 1893 „ m 47.12] , " " " " " " " 5 •• » .. „ 12.659

.. .. 1 „ 1894 1.900 " "n " " " " 8 " » » » » - „ 3.672

- .. 4 „ 1895 28.020 " " " " " " " " 1 628

„ „ 7 „ 1890 „ 43.972 „ ^ " " " " 2 » •• - .... 5.761

„ „ 4 „ 1897 „ 30.242,, " " " ~ " " " » tezamen „ 898

„ „ 3 „ 1898 „ I 8.500 „ I " " " " " " " ,2 " " » » > 2.622

" " »»♦* m » 3 „ „ », ♦, „ 2.893

Van de 81 m 1885/98 voor tezamen ƒ814.700 bij scheiding overgegane tiendrechten, zoude(n) dus bij gedwongen afkoop 28 opleveren een voordeel van te zamen. / ^»T

t t^::::::^ï?^tv^^ü"d^en^°d^)dmbï^wo,^"fkoop 1 / «.«k

1 » 1887 1' 3.400 1' l " " " ' .. 1-867

" 1 » '888 „ n 2.100 „ „ " " " " " " " " „600

„ de 10 „ 1889 202.347 „ „ " " " » " » «621

„ „ 8 „ 1890 „178.112,, " " " " 10 tezamen „ 36.592

« I3 .. 1891 „ „ 73.860 " " " " " " " " » 32.942

„„12 „ 1892 „ ..•....„160.733,, „ " " " " " " " ° " » » " » •• „10.758

„ „ 15 „ 1893 „ 47.12] „ n " " " " " " " ' " » » » 27.904

.... 1 „ 1894 „ I 1.900 '' " " " " " 7 » » » „ 2.478

- " 4 » 1895 „ -8.02(1 „ „ " " " " " " " " » -

„ „ 7 „ 189<i „ n 43.972 " " " " " " " " van tezauien 266

.. „ 4 „ 1897 „ „ 30.242 „ „ " " " " " " " " " » » „ 3.692

" » 3 „ 1898 „ 8.500 " " " " " " " " 2 » » " 976

'w ' " 1 » " » .. „ geen „ „

\ an de 81 m 1885/98 voorteaunen ƒ814.700 b*j scheiding overg^e tiendrechten, zoude(n) dus by gedwongen afkoop 53 opleveren een nadeel van tezamen~ / 128 621 j