is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

345. Bijlagen tot de rekeningen van 1680/1—1811 (nrs. 202—340).

1 pak.

N.B. Dit pak bevat uitsluitend rekenijgen van het | in 26 gemeten 201 roeden lands in Dreischor met bijbehoorende acquit ten. Het aandeel van het gasthuis bedroeg dus 6 gemeten 200 roeden, waarvan 5 gemeten door juffrouw Quirina Houtmans 1609 September 5 werden gelegateerd (zie haar testament in pakket C nr. 65 (nrs. 6 tot 8 van dezen Inv.)), de rest werd verkregen van de armen van Dreischor bij akte van 1676 October 17 in voldoening van achterstallige schuld.

346. Bijlagen tot de rekening van 1703/4 (nr. 225).

1 gebroken lias rekeningen.

347. Bijlagen tot de rekeningen van 1703/4—1710/1 (nrs. 225—232).

1 gebroken lias gekwiteerde rekeningen.

348. Bijlagen tot de rekening van 1710/1 (nr. 232).

1 lias gekwiteerde ordonnantiën van betaling.

349. Bijlagen tot de rekening van 1730/1 (nr. 253).

1 lias rekeningen en 1 lias gekwiteerde ordonnantiën van betaling.

350. Bijlagen tot de rekeningen van 1731/2—1735/6 (nrs. 255—264).

1 gebroken lias rekeningen van geleverde medicijnen.

351. Bijlagen tot de rekening van 1732/3 (nr. 257).

1 lias gekwiteerde ordonnantiën van betaling.

352. Bijlagen tot de rekening van 1733/4 (nr. 259).

1 gebroken lias rekeningen en 1 lias gekwiteerde ordonnantiën van betaling.

353. Bijlagen tot de rekening van 1734/5 (nr. 262).

1 lias rekeningen.

354. Bijlagen tot de rekening van 1735/6 (nr. 264).

1 gebroken lias rekeningen.

355. Bijlagen tot de rekening van 1736/7 (nr. 265).

1 lias rekeningen.

356. Bijlagen tot de rekening van 1737/8 (nr. 266).

1 gebroken lias rekeningen.

357. Bijlagen tot de rekening van 1738/9 (nr. 267).

1 gebroken lias rekeningen.

358. Bijlagen tot de rekening van 1739/40 (nr. 268).

1 gebroken lias rekeningen.

5