is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<*34. schenkingsbrief van Willem Sanders zoon en zijne echtgenoot Lijsbet Hbïnricx dochter. 1484.

1 charter (zie Reg. nr. 334).

N.B. Zie nr. 641.

435. Schenkingsbrief van Lijsbette Jacop Jans zoons weduwe. 1511.

1 charter (zie Reg. Dr. 426).

N.B. Voor zooveel betreft de goederen, die haar echtgenoot haar met last van bedevaart vermaakte.

436. Schenkingsbrief van Matkin Wouters dochter. 1513.

1 charter (zie Reg. nr. 433).

NB. Zie nr. 789.

437. Schenkingsbrief van Maye Jans dochter, weduwe van Olais Gheeets zoon. 1518.

1 charter (zie Reg. nr. 442).

438. Schenkingsbrief van Belie IJsbrants dochter, weduwe van Cornelis Jans zoon. 1524.

1 charter (zie Reg. nr. 463).

439. Testament van Mabiken Henricx dochter, weduwe van Cornelis Diericx zoon de scaelgiedeckere. 1539.

1 charter (zie Reg. nr. 503).

N.B. Het Manhuis en het Sacramentshuis te Dordrecht en het gasthuis te Middelburg elk voor £. — Gemerkt: „Nr. 13".

440. Testament van jonkvrouw Cornelie Jacops dochter van der Hayman , houdende o. a. ook Jast van //eene dertichste over hair ziele". 1540.

1 charter (zie Reg. nr. 509).

441. Testament van Frans Jans zoon van Hooren. 1541.

1 charter zie Reg. nr. 518). — Gemerkt: „Nr. 18".

442. Testament van Pieter Jans zoon cousmaecker. 1546. Met vidimus van 1587.

2 charters (zie Reg. nr. 526).

N.B. Testateur stelt Philips en Agneete Goltiees en bn hun kin-

f ydeD het, ga9thuU' de lazar-v ™ de gemeene armen

te Middelburg tot erfgenamen (zie nrs. 616, 693 en 711).

443. Testament van Magdalena Clais' dochter van der Goes. 1548.

1 charter (zie Reg. nr. 584).

N.B. Zie nr. 633.

444. Testament van Lijnken Lambrechts dochter, weduwe van Ghijsbrecht Janssen. 1581.

1 charter.

N.B. Den armen en het gasthuis elk voor de helft.