is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

xransportDnei van 1 gemet 277 roeden lands, toekomende aan Jacop Jans zoon Heype. 1474.

1 charter (zie Reg. nr. 809).

467. Eigendomsbewijs van 2 gemeten lands in drie stukken, afkomstig van rloris Jans zoon van de Waerde, priester. 1525.

1 charter (zie Reg. nr. 469).

N.B. Gemerkt: „N®. XV", vermeld in nr. 414 (fol. XLIII) als betrekking hebbende op de onder Koudekerke beschreven perceelen land. r

468. Transportbrief van 288 roeden lands, toekomende aan Gillis Jans zoon. 1 ft ft h

I charter (zie Reg. nr. 547). N.B. Gemerkt: „Uut de doose O".

§4. In Oud-Vlissingen.

N.B. Zie nrs. 462, 535.

§5. In Biggenkerke.

469' ,Dnf t'anfP°rtbr,ieven vaH 200 roeden, 100 roeden en 97 roeden lands, toekomende aan Willemme Wouters zoon. 1871 1399.

3 charters (zie Reg. nrs. 7, 11 en 42).

470. Stukken betreffende den eigendom van c. 11 gemeten 150 roeden lands, m acht stukken, afkomstig van Everdey Jans zoon, priester en kapellaan te VVestmonster, die ook verder al zijn huisraad aan het gasthuis schonk. 1388—1438.

4 charters (zie Reg. nrs. 25, 64, 87 en 154)

Van deze perceelen liggen er twee: 1 gemet 150 roeden en 1

gemet 20 roeden in Sint-Jauskerke. — De schenkingsbrief is

gemerkt: „Momber 1', vermeld in nr. 415 (fol. LXXXIlil).

471. Vijf transportbrieveu van 166 roeden, 262J roeden, 150 roeden, lo4 roeden en 1 gemet 9 roeden lands, toekomende aan Jan Willem Wouters zoons zoon. 1400—1410.

5 charters (zie Reg. nrs. 44, 48, 49, 60 en 61).

472. Twee transportbrieven van 195 roeden en 1 gemet 147 roeden lands, toekomende aan Janne Willems zoon. 1406 en 1413.

2 charters (zie Reg. nrs. 55 en 66).

473. Transportbrief van 208 roeden lands, toekomende aan Boudin öTUVERE. 1414.

1 charter (zie Reg. nr. 69).

474. Eigendomsbewijs van 150 roeden lands, afkomstig van Hughe x oppen zoon. 1442.

1 charter (zie Reg. nr. 169).