is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

402. Drie transportbrieven van 179 roeden, 1 gemet en 179 roeden lands, toekomende aan Hughe Jüustaes' zoon. 1888.

3 charters (zie Keg. nrs. 23, 24 eii 26).

§9. In den H a y m a n.

N.B. Zie ook nrs. 523 en 534.

Hieronder zijn ook beschreven de perceelen land, die volgens de stukken in de Kloosterparochie zijn gelegen, omdat deze parochie in de leggerboeken niet afzonderlijk voorkomt en ook omdat de meeste dezer landen voor schepenen in den Hayman van de Kloosterparochie werden overgedragen. M. a. w 'er is aangenomen, dat de landen van de Kloosterparochie in den Hayman liggen.

493. Twee transportbrieven van 1 gemet 225 roeden en 1 gemet 75 roeden lands, toekomende aan Clays Wouters zoon. 1899 en 1401.

2 charters (zie Reg. nrs. 41 en 47).

494. Zeventien transportbrieven van 200 roeden, 146 roeden, 114 roeden, 227 roeden, 164 roeden, 160 en 87 roeden met het daarop staande huis, 1 gemet 266 roeden in twee stukken, 139 roeden, 87i roeden, 1 gemet 45 roeden, 250 roeden, 75 roeden, 100 roeden, 150 roeden, 74 roeden, 1 gemet 150 roeden, en 2'T van een huis en hofstede in de Segeerstraat en 80 roeden lands, toekomende aan Clays Dommaes' zoon. 1438—1495.

17 charters (zie Reg. nrs. 146, 152, 155, 174, 177 178 183 , 211 , 217 , 227 , 260, 261 , 269 , 284, 290, 315 en 366).

N.B. De transportbrief van 160 en 87 roeden lands is gemerkt: No. XVI", vermeld in nr. 414 (fol. XLIII) als betrekking hebbende op de onder Koudekerke beschreven perceelen land.

495. Twee transportbrieven van 181! roeden en 1 gemet 68$ roeden lands, toekomende aan Dommaes Clays zoon. 1438 en 1447.

2 chartere (zie Reg. nrs. 149 en 185).

496. Schepenbrief betreffende de verpachting van 1 gemet 24 roeden lands door Jacop Pieters zoon aan Claes Domaes' zoon. 1449.

1 charter (zie Reg. nr. 197).

497. Contract tusschen den pytansier van het O. V. klooster te Middelburg en gasthuismeesters aldaar, waarbij wordt overeengekomen, dat het gasthuis 6 gemeten haymanlands voor 2 pond gr. Vis. 'sjaars in eeuwige erfpacht ontvangen zal. 1472.

1 charter (zie Reg. nr. 293).

498. Kavelceel, waarbij aan Counelis Bigge 225 roeden haymanlands worden toebedeeld. 1474.

1 charter (zie Reg. nr. 305).

499. Eigendomsbewijs van 150 roeden haymanlands, afkomstig van Andries Pietee Hdmans zoon de viscooper. 1522.

1 charter (zie Reg. nr. 456).

0