is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

500. Eigendomsbewijs van 288 roeden haymanlands, afkomstig van Glaes Jans zoon. 1540.

1 charter (zie Reg. ar. 504).

501. Eigendomsbewijzen van 6 gemeten 222 roeden lands in vier stukken en 42 roeden lands aan de westzijde van de galg, afkomstig van Mayken Jacops dochter, weduwe van jongen Jan Hdybrechtssen. 1606 en 1612.

2 charters.

N B Het charter van 6 gemeten 222 roeden is gemerkt: „No XIX", eu wordt vermeld in nr. 414 (fol. XLVII) als betrekking hebbende op de onder „In 't polderken in den Hayman" beschreven perceelen land.

§ 10. In West-Souburg.

N.B. Zie ook nr. 535.

502. Eigendomsbewijs van 100 roeden lands, afkomstig van Katherink Pieters dochter en Lijs kin Berwout Piers zoons weeskind. 1506.

1 charter (zie Reg. nr. 408).

503. Eigendomsbewijs van 250 roeden lands, afkomstig van Pieter Adriaen Thoenis' zoon 1569.

1 charter (zie Reg. nr. 604).

§11. In Oost-Souburg.

504. Transportbrief van 2 gemeten lands in drie stukken, toekomende aan Jacop Jans zoon. 1456.

1 charter (zie Reg. nr. 219).

N.B. Deze perceelen land worden in den schenkingsbrief van Jacop Jans zoon van 1481 niet genoemd (zie nr. 535).

505. Transportbrief van 188 roeden lands, toekomende aan heer Jan Gillis' zoon. 1465.

1 charter (zie Reg. nr. 255).

§12. In Ritthem.

506. Eigendomsbewijs van 1 gemet 68 roeden lands in Cornelis Jan Cornelis Danckerts blok, afkomstig van de armen van Ritthem.

i n n A

1770.

1 charter.

N.B. Gemerkt: „No. 10", vermeld in nr. 449.

§ 18. In Nieuwerkerke.

N.B. Zie ook nr. 510.