is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1 charter.

N.b. Gemerkt: „No. 4 cassa no. 6", vermeld in nr. 408; No. 16"

(doorgehaald), vermeld in nr. 415 (fol. LXXXVIJI) „No. 7", vermeld in nr. 449.

§ In Mariekerke.

N.B. Zie ook ore. 485 en 546.

570. Uitspraak van scheidslieden in een geschil tusschen de erfgenamen van Kateline Witte Ruls echtgenoot eener- en Willem Willem Ruls zoon anderzijds, waarbij aan eerstgenoemden 4 gemeten 150 roeden lands worden toebedeeld. 1870.

1 charter (zie Reg. nr. 6).

577. Transportbrief van 1 gemet lands, toekomende aan Willem Pieters zoon en Mychiel Pieters zoon. 1373.

1 charter (zie Reg. nr. 8).

578. Transportbrief van 1 gemet 225 roeden lands, toekomende aan Piktkr Michiels zoon. 1406.

1 charter (zie Reg. nr. 52).

579. Transportbrief van 225 roeden lands, toekomende aan Jan Jams zoon. 1407.

1 charter (zie Reg. nr. 561.

N.B. Deze Jak Jans zoon schonk al zijne na te laten goederen aan het gasthuis (zie nr. 428).

580. Pachtbrief betreflende 1 gemet 225 roeden lands, door Pauwels Michiels zoon van Jacgp Pieters zoon van der Loo. 1418.

1 charter (zie Reg. nr. 74).

581. Akte van verkoop van 7 gemeten ambachts door de grafelijkheid aan Pieter Mychiels zoon. 1423.

1 charter (zie Reg. nr. 98).

N.B. Gemerkt: „O".

582. Transportbrief van 144 roeden lands, toekomende aan Jan Joos' zoon. 1446.

1 charter (zie Reg. nr. 181).

N.B. Deze Jan Joos' zoon schonk al zijne na te laten goederen aan het gasthuis (zie nr. 431).

§ 88. In Werend ij k.

N.B. Zie nr. 514.

§ 84. In Noord-Beveland.

583. Transportbrief van 225 roeden lands te WissenkeTke, 2104 roeden