is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

020. lTansportbnef van het huis en hofstede De Gouden Passer in de Lange Delft, toekomende aan Jan Jacobs Horckenay. 1581.

1 charter.

621. T ransportbrief van eene vervallen hofstede in de Geere, toekomende aan Barthelmeeus Claes' zoon leertouwere. 1543. Met ouderen transportbrief. 15S8.

2 charters (zie Reg. ars. 501 en 518).

Zie voor de Giststraat nr. 632.

622. T rausportbrief van een huis en hofstede in de Gortstraat, toekomende aan Pieteb Hermans zoon. 1440.

1 charter (zie Reg. nr. 159).

623. Eigendomsbewijs van een huis en hofstede in de Gortstraat, afkomstig vau Brecht M(chiels zoon de smit. 1519.

1 charter (zie Reg. nr. 446).

624. Transportbrief van 4 van het huis en kaatsspel en van eene vroeger gedane schenking van 8 pond gr. Vis., toekomende aan Martin van de Velde, aan wien de wederhelft van dit huis toebehoorde. 1544. Met ouderen schepenbrief betreffende de bedoelde schenking. 1543.

2 charters (zie Reg. nrs. 520 en 524).

N.B. Deze charters zijn op grond van nr. 713 onder de Gortstraat

beschreven.

625. Transportbrief van een huis en hofstede in de Gortstraat, toekomende aan Maeïken Anthonis, weduwe van Anthonis Gornelis' zoon metselaer. 1558.

1 charter (zie Reg. nr. 561).

626. Transportbrief van een huis in den Zak (Gravenstraat), toekomende aan Jacop Doedins zoon. 1414.

1 charter (zie Reg. nr. 70).

627. Transportbrief van een huis iu de Gravenstraat, toekomende aan Pieter Hermans zoon. 1437.

1 charter {zie Reg. ar. 135).

628. Eigendomsbewijs van twee huizen met hofsteden in de Gravenstraat, afkomstig van Aleydt Diericx dochter. 1471. Met 2 oudere transportbrie ven. 1458.

3 charters (zie Reg. nrs. 226, 228 en 286).

N.B. Zie haar testament onder nr. 38.

629. Eigendomsbewijs van een huis en hofstede in de Graveustraat, afkomstig van Pieter Clais' zoon de bierwerckere. 1506. Met ouderen transportbrief. 1506.

2 charters (zie Reg. nrs. 407 eu 410).