is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3 charters.

N.B. Het charter vau 1626 is zeer geschonden, het is gemerkt: WN°.

14", vermeld in ur. 408 (kas 4 n°. 9).

638. Schepenbrief, waarbij Dommis Cl ais' zoon en zijne echtgenoot Aechte Adriaens docliter elkander een huis buiten de Langeviele poort schenken, en daarvan het gasthuis voor de helft tot erfgenaam stellen. 1515.

1 charter (zie Ueg. nr. 440 .

639. T ransportbrief van een huis buiten de Langeviele poort, toekomende aan Adriaen Jans zoon backere. 1556.

1 charter (zie Keg. nr. 553).

640. Stukken betreffende het huis Oudenaarde op de Markt. 1583—1684.

10 charters en 7 stukken in een pak.

N.B. Op een bijliggend briefje staat o. a.: „In 1712 door het gasthuis verkocht". Vermeld in nr. 415 (fol. XC*. Zie ook pakket

C nr. 63 (nrs. 6 tot 8 van dezen Inv.).

641. 'J ['ransportbrief van een huis buiten de Noord-dampoort, toekomende aan Willem Willemh zoon Sanders. 1468.

1 charter (zie Reg. nr. 272).

.VB. Wellicht is deze Willem dezelfde Willem Sandkks zoou, die

al zijue ua te lateu goederen aan het gasthuis schonk (zie nr. 434).

642. 1 ['ransportbrief van een huis aan de noordzijde van de haven op den dijk, toekomende aan Lauwereys Jans zoon. 1472.

1 charter (zie Reg. nr. 298).

N.B. Gemerkt: Uytte dose Q". — Dit huis stond dus ook buiten de

Noord-dampoort.

643. Transportbrief van een huis aan de zuidzijde van het Noordmonster kerkhof, toekomende aan Tyelman Pietebs zoon. 1386.

1 charter (zie Reg. nr. 19).

644. Transportbrief van een huis aan de westzijde van het Noordmonster kerkhof, toekomende aan Heynric Jans zoou. 1420.

1 charter (zie Reg. nr. 88).

645. Stukken betreffende den eigendom van een huis buiten de Noordpoort, afkomstig van Jacop Willem Heynricx zoon en Mekgriete Jans dochter Pieter Hugen zoons weduwe. 1460 en 1470.

2 charters (zie Reg. nrs. 237 en 279.)

646. Transportbrief van een huis ejj hofstede buiten de Noordpoort, toekomende aan Huge Jacops zoon die smit. 1468.

1 charter (zie Reg. nr. 270).

647. Eigendomsbewijs van een huis en hofstede buiten de Noordpoort, afkomstig van Pieter Clais' zoon Heere. 1623.

1 charter.