is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ww#. iransporiDriei van een iiuis in Spangen, toekomende aan Hughen Loys' zoon. 1425.

1 charter (zie Reg. nr. 103i.

608. Transportbrief van een huis en hofstede in Spaenyen, toekomende aan Hughe Willems zoon. 1449.

1 charter (zie Reg. nr. 195).

N.B. Zie voor de Spanjaardstraat ook nr. 610.

669. Stukken betreffende den eigendom van § van een huis en hofstede in Spaengen, afkomstig van Floris Jans zoon van de Waerde priester. 1494—1525. '

5 charters (zie Reg. nrs. 360, 418, 419, 427 en 468).

670. Eigendomsbewijs van een huis en hofstede in de Spaens straat afkomstig van Thomas Anthüenis' zoon. 1565. Met ouderen transportbrief. 1561.

2 charters (zie Reg. nrs. 573 en 590).

671. Iransportbrief van { van eene kamer en hofstede in de Suweistraat, toekomende aan Pieteee Hughe Hollanders zoon. 1408.

1 charter zie Reg. nr. 50).

672. Transportbrief van twee achter elkander staande huizen op den Wal toekomende aan Jan Claïse tser Wouters zoon van Nuwenroeden! 1896.

1 charter (zie Reg. nr. 36).

673. Kwitantie wegens de overdracht van een huis en hofstede op den Wal aan Einghebrechte Clais' zoon. 1424.

1 charter (zie Reg. nr. 98).

N.B. Deze Einghebrechte Clais' zoon schonk al zijne na te laten

goederen aan het gasthuis (zie nr. 36).

674. Transportbrief van een huis met eene gang op den Wal, toekomende aan Heynric Steencole. 1428.

1 charter (zie Reg. nr. 112).

675. Transportbrief van eene hofstede op den Wal, toekomende aan Jan Joos zoon. 1481.

1 charter (zie Reg. nr. 117).

N.B. Deze Jan Joos' zoon schonk al zijne na te laten goederen aan

het gasthuis (zie nr. 431).

676. Schepenbrief betreffende de verdeeling van een erf met eene gang op den Wal, en waarbij meester Jan Symoens zoon en Willem Jans zoon die backere beloven zich daaraan te zullen houden. 1435.

1 charter (zie Reg. nr. 128).

677. Transportbrief van een huis en hofstede op den Wal, toekomende aan Jan Joos' zoon en Jan Heyn Steencolen zoon. 1489.