is toegevoegd aan uw favorieten.

De archieven, berustende onder het bestuur der Godshuizen te Middelburg

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

773 en 774. Stukken, afkomstig van Lauwereis Jans zoon. 1466 en 1472.

778. Kwitantie ten behoeve van Lauwereis Jans zoon betreffende de nalatenschap van zijne echtgenoot Katrine Herbers dochter. 1466.

1 charter (zie Reg. nr. 258).

774. Kwitantie ten behoeve van Laüwereys Jans zoon betreffende de nalatenschap van Jan Adriaens zoon. 1472.

1 charter (zie Reg. nr. 296).

775—777. Stukken, afkomstig uit den boedel van Clays Domaes' zoon 1466—1493.

775. Twee kwitantiën ten behoeve van Clays Domaes' zoon betreffende de nalatenschap van Jan Domaes' zoon. 1466 en 1467.

2 charters (zie Reg. nrs. 259 en 265).

776. Schepenbrief, waarbij Adryaen Jans zoon belooft den warrandbrief van 225 roeden lands aan Clais Domaes' zoon tegen betaling van den koop- en huursom binnen zes jaren te zullen teruggeven. 1467.

1 charter (zie Reg. nr. 264).

777. Testament van Claeis Dommaes' zoon en zijne echtgenoot Jacopmyne Hugen dochter. 1498.

1 charter (zie Reg. nr. 357).

778. Kwitantie ten behoeve van Cornelie Symoen Michiels zoons weduwe betreffende de nalatenschap van Symoen Michiels zoon en Lijsbet Michiels dochter. 1468.

1 charter (zie Reg. nr. 271).

779. Kwitantie van Jan Bartels zoon betreffende de betaling van 8 schellingen door heer Cornelis Jacops zoon en Adriaen van Nyewekve en van 10 grooten voor hevengeld door heer Cornelis voornoemd. (14)69.

1 stuk in 1 omslag.

780. Kwitantie ten behoeve van Lauwerf.ys Jan Mengaert9 zoon betreffende de nalatenschap van Pier IIeys Piek Düens zoon. 1470.

1 charter (zie Reg. nr. 278).

781. Kwitantie van Adriaen Poppen, kerkmeester van Westmonster, betreffende de betaling van hofstedegeld door Jacomyne Olaire Willems zoons weduwe over (14)72 en (1178).

1 stuk in 1 omslag.